Szkolenie Six Sigma Green Belt obejmuje takie techniki zarządzania jakością, jak Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) i Projektowanie Eksperymentów (DoE), a także inne, niestatystyczne narzędzia ciągłego doskonalenia. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie wybranej metody nie gwarantuje jeszcze osiągnięcia pożądanego efektu. Większość szkoleń Six Sigma Green Belt skupia się na nauczaniu narzędzi statystycznych, nie powinien to być jednak główny cel warsztatów.

Oferowane przez nas szkolenie Six Sigma Green Belt pokazuje, że Six Sigma to ciągłe doskonalenie zarówno procesu, jak i jego wyników. Na pierwszym planie zawsze powinien być sposób myślenia. Jeżeli nauczymy się tylko narzędzi, to nie nauczymy się tak naprawdę niczego. Cała sztuka polega na umiejętnym i efektywnym (nie efektownym) ich stosowaniu. Tylko w ten sposób wejdziemy na drogę ciągłego doskonalenia i bez wielkich inwestycji nauczymy się, jak poprawić jakość i podnieść produktywność.

Six Sigma Green Belt – szkolenie ukierunkowane na rozwój praktycznych umiejętności

Szkolenie Six Sigma Green Belt przedstawia podstawowe koncepcje i metody, na których opiera się filozofia Six Sigma. Jego integralną częścią są projekty prowadzone przez każdego z uczestników, które pozwalają na bieżąco stosować poznaną wiedzę w praktyce.

Na szkolenie Six Sigma Green Belt składają się zarówno wykłady teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne, studium przypadków oraz praca z programem Minitab. Przedstawiane koncepcje ilustrowane są realnymi przykładami, często zaczerpniętymi ze środowiska pracy uczestników.

Korzyści ze szkolenia Six Sigma Green Belt

Uczestnicy szkolenia Six Sigma Green Belt stają się agentami zmian w swojej organizacji. Potrafią zrozumieć i usprawnić swoje procesy, a następnie wykorzystać nabytą na szkoleniu Six Sigma Green Belt wiedzę zarówno do rozwiązywania bieżących problemów, jak i do unikania ich w przyszłości. W efekcie szkolenie Six Sigma Green Belt to inwestycja, która szybko się zwraca i pozwala budować przewagę konkurencyjną.

Six Sigma Green Belt w OpEx – jak szkolimy?

Warsztaty Six Sigma Green Belt obejmują dwie trzydniowe sesje szkoleniowe, pomiędzy którymi występuje 3-4 tygodniowa przerwa. Uczestnicy powinni wykorzystać ten czas na pracę w projektach, aby na bieżąco wykorzystywać poznane na szkoleniu Six Sigma Green Belt narzędzia w praktyce. Zajęcia Six Sigma Green Belt prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających dwustopniową certyfikację Six Sigma Master Black Belt.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

OpEx Six Sigma Green Belt
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO
Klasa 01/2020
Sesja I: 1-3 IV 2020
Sesja II: 27-29 IV 2020
Wrocław6 000

Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
szkolenia@e-opex.pl
Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Pomoc trenera przy definiowaniu projektu GB
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia, w przerwie pomiędzy sesjami oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Książkę Nowa ekonomia, W. Edwardsa Deminga ? tłumaczenie polskie
 • Egzamin certyfikacyjny OpEx Six Sigma Green Belt
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie),
 • zbadać i ocenić system pomiarowy,
 • zaplanować eksperyment (wybór czynników i ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu),
 • przeprowadzić eksperyment,
 • przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przykłady projektówstudium przypadku
Wprowadzenie do tematyki Six Sigmawykład
Krytyczne myślenie, Mapa Myśli, przykładowe Mapy Myśliwykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Mapowanie procesu, przykłady Map Procesu, Tabela Źródeł Zmiennościwykład + studium przypadku + ćwiczenie
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępuwykład + ćwiczenie praktyczne
Zatwierdzenie pierwszej sztuki: helikopterćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowegowykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowego dla danych alternatywnychwykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

SESJA II (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przypomnienie sesji Agra
Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu: wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImRwykład + studium przypadku
Badanie Składników Zmienności: przykład projektu, wprowadzeniewykład + studium przypadku
Próbkowanie z procesu wytwarzania helikopteraćwiczenie praktyczne
Badanie Składników Zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowawykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOEwykład
Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentustudium przypadku
Porównanie różnych metod eksperymentowaniawykład
Eksperyment Pełnoczynnikowywykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment Ułamkowywykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment z helikopterem, eksperymentowanie sekwencyjniewykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.