Doktor W. Edwards Deming to niekwestionowany autorytet w dziedzinie zapewniania jakości i podnoszenia produktywności. W swoich publikacjach dużo miejsca poświęca powszechnemu na całym świecie stylowi zarządzania i konieczności jego transformacji. W oparciu o konkretne przykłady udowadnia, że oparte na wskaźnikach księgowych miary wydajności doprowadzają pracowników do osiągania narzuconych celów sprzedażowych, marżowych czy kosztowych często poprzez manipulację procesem lub danymi. Zarządzanie krótkoterminowe, dbanie o wygląd liczb na koniec kwartału, zarządzanie przez cele czy wartościowanie pracowników to praktyki, od których należy jak najszybciej odejść.

Transformacja jest procesem długofalowym i powinna rozpocząć się od kadry zarządzającej. Lider oraz zaangażowani managerowie muszą nauczyć się psychologii jednostki, grupy, systemu oraz psychologii zmian.

Transformacja wg Deminga wymaga spojrzenia z zewnątrz – perspektywy, która umożliwi zrozumienie organizacji. Deming nazywa ją Systemem Gruntownej Wiedzy (ang. System of Profound Knowledge), którego podstawy zawierają się w czterech elementach: docenieniu systemu, wiedzy na temat zmienności, teorii wiedzy i psychologii.

Poszczególne segmenty Systemu Gruntownej Wiedzy nie mogą zostać rozdzielone, ponieważ tworzą nierozerwalną całość. Tak więc, wiedza psychologiczna nie jest kompletna bez wiedzy na temat zmienności. Manager zarządzający grupą ludzi musi rozumieć, że wszyscy są inni, a wydajność każdego człowieka jest w dużej mierze zależna od systemu, w którym pracuje, czyli od kierownictwa.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Szkolenie pozwoli na zrozumienie Systemu Gruntownej Wiedzy, a tym samym na nowe spojrzenie na biznes, towarzyszące mu wydarzenia, liczby i interakcje z ludźmi. Da ono podstawy do oceny podejmowanych decyzji biznesowych i pozwoli na rozpoczęcie drogi do transformacji organizacji zgodnej z filozofią ciągłego doskonalenia.

ADRESACI SZKOLENIA
 • najwyższe kierownictwo
 • Managerowie średniego szczebla
 • LIDERZY


plan-szkolenia

DZIEŃ 1-2

FORMA REALIZACJI
Potrzeba transformacji, konsekwencje obecnie stosowanych praktyk zarządzania wykład
Wprowadzenie do Systemu Gruntownej Wiedzy: docenienie systemu, zrozumienie zmienności, teoria wiedzy, psychologia wykład + studium przypadku

Zarządzanie systemem jak całością:

 • Czym jest system?
 • Mapa Procesu jako podstawowe narzędzie zrozumienia systemu
 • Znaczenie współzależności poszczególnych elementów systemu
 • Komunikacja i zasady współpracy poszczególnych elementów systemu jako podstawa efektywnego zarządzania biznesem
wykład

Zrozumienie zmienności:

 • Wprowadzenie do zmienności i teorii statystyki. Naturalne i specjalne źródła zmienności
 • Quincunx: symulacja procesu pokazująca dlaczego podstawą efektywnego zarządzania jest rozróżnienie rodzaju zmienności oraz jakie skutki niesie jego brak
wykład + ćwiczenie praktyczne

Teoria wiedzy:

 • Zarządzanie to przewidywanie
 • Używanie danych wymaga przewidywania
wykład

Psychologia:

 • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywacji pracowników
 • Efekt nadmiernego uzasadnienia, konsekwencje nadużywania zewnętrznych źródeł motywacji (przemotywowanie)
 • Eksperyment Deminga „Red beads” – symulacja procesu obrazująca różne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi:
  • cele a instrukcje (postawienie celu to za mało – konieczne jest zrozumienie rodzaju zadania: kto jest odpowiedzialny, jakiej pomocy potrzebuje pracownik)
  • motywowanie a dozór, system nagród i kar
  • ocena pracownika a ciągły rozwój (w jaki sposób przeprowadzać trudny proces oceny pracownika, aby zapewnić efektywny i ciągły rozwój)
wykład + ćwicznie praktyczne
Podsumowanie warsztatów dyskusja

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma oraz Szkolenia Lean Manufaturing.