Shopfloor Management to koncepcja zarządzania produkcją, która kładzie nacisk na usprawnianie procesów u podstaw, angażując w tym celu pracowników oraz liderów produkcji. Tym, co ją charakteryzuje, jest mierzalność procesów oraz wynikające z niej zarządzanie oparte na pochodzących z nich realnych danych. Shopfloor Managment angażuje wszystkie poziomy zarządzania produkcją i skutecznie usprawnia przepływ informacji w obu kierunkach, ucząc jednocześnie rozwiązywania problemów. Podstawowymi elementami SM są:

 • wizualizacja,
 • Genchi Genbutsu,
 • rozwiązywanie problemów,
 • praca w cyklu PDCA ukierunkowanym na osiągnięcie wizji przedsiębiorstwa,
 • standaryzacja rozwiązań.

Czytelna wizualizacja wskaźników oraz stopnia realizacji zadań jest czynnikiem podnoszącym jakość oraz wydajność zarządzania. W tym celu wykorzystywane są centra informacyjne – przejrzyste i dostępne miejsca w obszarze produkcji. Dane w nich zawarte powinny być często i regularnie aktualizowane przez pracowników i w pełni zrozumiałe dla kadry zarządzającej.


Terminy szkoleń otwartych
Shopfloor Management
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
TERMINY WKRÓTCE   800 pln
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z wieloletnim doświadczeniem
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • definiować zasady zarządzania produkcją według Lean,
 • identyfikować wskaźniki wizualizacji oraz monitorowania,
 • zastosować w praktyce narzędzia Shopfloor Management.
ADRESACI SZKOLENIA
 • kierownicy działów produkcyjnych i wspierających
 • Liderzy linii


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

    FORMA REALIZACJI
Definicje i korzyści płynące z zastosowania Shopfloor Management, etapy wdrażania wykład + dyskusja
Narzędzia diagnostyczne: Shopfloor Management Assessment, analiza dnia pracy, zarządzanie zebraniami wykład + dyskusja + przykłady
Narzędzia planowania: dziennik produkcyjny, system coachingu, Taktyczny Plan Wdrożenia wykład + dyskusja + przykłady
Narzędzia wdrożeniowe: Centrum Informacyjne (wizualizacja wskaźników, zarządzanie ludźmi), kontrola procesu (T-card), ustrukturyzowany proces rozwiązywania problemów wykład + dyskusja + przykłady
Przykłady wdrożeń dyskusja
Podsumowanie szkolenia dyskusja + feedback

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Lean Manufaturing, Szkolenia Problem Solving oraz Szkolenia Lean Thinking.