Lean Manufacturing to, obok Six Sigma, jeden z najlepszych sposobów pozwalających doskonalić efektywność procesów produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych. Ostateczne rezultaty tego szkolenia są uzależnione od dostępności wewnętrznych zasobów, szybkości wprowadzania zmian oraz poziomu zaangażowania pracowników i kadry kierowniczej.

Korzyści ze szkolenia Lean Manufacturing

Większość przedsiębiorstw, które wdrożyły u siebie szkolenie Lean Thinking, osiągnęło bardzo dobre wyniki w następujących obszarach:

 • redukcja zapasów ? części zakupowe, produkcja w toku i wyroby gotowe,
 • wyeliminowanie przestojów spowodowanych brakiem komponentów,
 • poprawa relacji z dostawcami zewnętrznymi,
 • wzrost terminowości dostaw,
 • redukcja przestrzeni produkcyjnej wymaganej do wytwarzania i składowania części,
 • wzrost produktywności,
 • redukcja czasu w jakim realizowane są zlecenia,
 • poprawa morale wśród załogi,
 • bardziej zorganizowane i przejrzyste miejsca pracy.

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci wdrożyć nowe, bardziej efektywne narzędzia do swojej pracy.

Nowy proces myślenia – Lean Manufacturing!

Implementacja Lean nie jest działaniem jednorazowym, ale długotrwałym, konsekwentnie realizowanym procesem. Zmianie ulegają nie tylko sposoby wytwarzania czy planowania, ale również kultura przedsiębiorstwa i codzienne prowadzenie biznesu. Takie podejście wymaga zupełnie innego sposobu działania, zarządzania i myślenia.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • identyfikować wszystkie rodzaje marnotrawstwa w procesach,
 • wybrać właściwą metodę eliminowania marnotrawstwa,
 • wykorzystać narzędzia Lean w swojej pracy,
 • planować wdrożenie Lean zgodnie ze sprawdzoną sekwencją.
ADRESACI SZKOLENIA
 • kadra managerska
 • Inżynierowie
 • specjaliści


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do Lean: filozofia, historia, korzyści, strategia, przykłady success stories, dlaczego firmy mają problem z wdrożeniem wykład + studium przypadku + przykłady
Podstawowe zasady Lean i ich odzwierciedlenie w praktyce: wartość i marnotrawstwo, strumień wartości, przepływ, wyciąganie, ciągłe doskonalenie dyskusja + przykłady
Budowanie kultury Lean ? rola zarządzających w ciągłym doskonaleniu wykład + dyskusja + przykłady
Podejście do wdrożenia: projekty, warsztaty, Kaizen wykład + ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Projektowanie szczupłych procesów: 5S, TPM, zapobieganie błędom (Poka-Yoke) wykład + przykłady + ćwiczenie
Przepływ: one-piece-flow, synchronizacja, krótkie przezbrojenia (SMED) wykład + ćwiczenie
Rytm: czas cyklu i czas taktu, standaryzacja, poziomowanie wykład + przykłady
Pull: Kanban, milkrun wykład + przykłady
Symulacja Lean gra symulacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Lean Manufaturing, Szkolenia Problem Solving oraz Szkolenia KANBAN.