Szkolenia z zakresu OpEx Six Sigma oraz uzupełniające je warsztaty tematyczne, stanowią podstawę programu Akademii OpEx. W praktyczny sposób pokazują, jak, dzięki aktywnemu zbieraniu danych, zwiększyć poziom zrozumienia kluczowych procesów w firmie oraz podnieść jakość i produktywność.

Czym jest Six Sigma?

Six Sigma to najskuteczniejsza metoda uczenia się, rozwijania i wykorzystywania wiedzy o procesach i produktach. Znajduje ona zastosowanie zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i transakcyjnym czy usługowym. Jest najlepszym sposobem zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Pozwala zwiększyć zyski, poprawić jakość i niezawodność, zredukować koszty oraz rozwiązać chroniczne problemy.

Czym charakteryzują się nasze szkolenia Six Sigma?

Oferowane przez nas szkolenia Six Sigma pozwalają zdobyć wiedzę potrzebną do ciągłego doskonalenia procesów i produktów oraz prowadzenia projektów optymalizacyjnych o różnym stopniu skomplikowania. Bazujemy przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, symulacjach oraz eksperymentach, które pozwalają uczestnikom samodzielnie odkrywać wiedzę, która w przyszłości pozwoli im efektywniej rozwiązywać problemy w organizacji. Nasze warsztaty prowadzone są przy minimalnym wykorzystaniu prezentacji i wykładów Power Point. Większość zajęć bazuje na metodzie polegającej na użyciu rzutników pisma, co pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników i utrzymać poziom koncentracji i interakcji z trenerem podczas całego szkolenia.

Szkolenie Six Sigma Green Belt przedstawia podstawowe metody i koncepcje, na których opiera się filozofia Six Sigma. Jego integralną częścią są projekty, które pozwalają zastosować nową wiedzę w praktyce. Szkolenie Six Sigma Black Belt to warsztaty na poziomie zaawansowanym, które dostarczają wiedzy eksperckiej, pozwalającej nie tylko na prowadzenie złożonych projektów, ale także kształcenie przyszłych Green Beltów i prowadzenie organizacji w stronę doskonałości operacyjnej.

Czego dotyczą warsztaty tematyczne?

Szkolenia OpEx Six Sigma uzupełniają warsztaty tematyczne, które należy traktować jako elementy dodatkowe programu dla pracowników o wąskiej specjalizacji. Ich celem jest pogłębienie lub rozwinięcie umiejętności konkretnej grupy pracowników. Przykładem może być grupa kontrolerów jakości i warsztaty obejmujące tematykę Badania Systemów Pomiarowych. Wszystkie szkolenia mogą zostać przeprowadzone w formie dedykowanej Państwa firmie. Część z nich oferujemy również w formie otwartej, zgodnie z kalendarzem znajdującym się w zakładce szkolenia otwarte.

Poniższa tabela przedstawia szkolenia OpEx Group z zakresu Six Sigma oraz warsztaty uzupełniające. Jeśli poszukują Państwo szkolenia wpisującego się w tę tematykę, które nie zostało w niej przedstawione, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

+48 783 191 353
joanna_kordas@e-opex.pl

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Sprawdź również: OpEx Six Sigma Green Belt.