Robust Engineering pozwala na odpowiednie przełożenie głosu klienta na wymagania techniczne. Optymalizuje funkcjonalność produktu lub procesu tak, aby stał się on wytrzymały na pełne spektrum zdarzeń, które mogą zaistnieć, a których nie możemy kontrolować. RE bazuje i rozwija metody zapoczątkowane przez japońskiego inżyniera Genichi?ego Taguchi. Pozwala na prowadzenie eksperymentów, testowanie prototypów oraz nowych uruchomień w taki sposób, aby badać jednocześnie wiele czynników oraz ewaluować ich wpływ na wynik. Dzięki temu można zidentyfikować te zmienne, które znacząco oddziałują na proces, ale są poza naszą kontrolą.

Robust Engineering to rewolucyjne podejście do inżynierii i projektowania, które stanowi jeden z najważniejszych filarów wbudowywania jakości w produkty.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych
Robust Design/Engineering
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
Klasa 02/2023
Sesja I: 18-20 XII 2023
Sesja II: 15-19 I 2024
Wrocław 7000
Klasa 01/2024
Sesja I: 9-11 IV 2024
Sesja II: 13-17 V 2024
Wrocław 7000
Klasa 02/2024
Sesja I: 5-7 XI 2024
Sesja II: 9-13 XII 2024
Wrocław 7000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie informacje należy zebrać, aby zaprojektować nowy produkt/proces w taki sposób, aby już za pierwszym razem spełniał wszystkie postawione wymagania i był odporny na szeroki zakres warunków,
 • co i w jaki sposób mierzyć, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje,
 • jak uprościć konstrukcję procesów w celu redukcji kosztów,
 • w jaki sposób zarządzać zakłóceniami w eksperymencie, aby wypracowane rozwiązania były odporne na zmienne warunki, w których proces/produkt będą funkcjonować w przyszłości,
 • w jaki sposób zweryfikować prawidłowość wyciągniętych wniosków.
ADRESACI SZKOLENIA
 • KONSTRUKTORZY
 • kierownicy projektów
 • INŻYNIEROWIE PROCESU i jakości 
 • MANAGEROWIE i liderzy 


plan-szkolenia

SESJA 1 (3 DNI)

    FORMA REALIZACJI
Filozofia projektowania – projekt, system, funkcja i ludzkie błędy wykład + studium przypadku
Porównanie różnych podejść do eksperymentowania (OFAT, ALLFAT, Trial & Error i DoE) wykład
Analiza systemów pomiarowych (ang. Measurement System Evaluation, MSE) dla danych ciągłych i dyskretnych wykład + ćwiczenie praktyczne
Planowanie Eksperymentów: wybór czynników i ich poziomów, co powinniśmy mierzyć podczas eksperymentu i jakie okoliczności lepiej przewidzieć przed jego rozpoczęciem wykład + studium przypadku
Eksperyment Pełnoczynnikowy (ang. Full Factorial Design): konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa).
Wady i zalety związane z eksperymentami pełnoczynnikowymi. Kiedy stosować eksperyment pełnoczynnikowy
wykład + studium przypadku + Minitab
Eksperyment ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design): konstrukcja i analiza eksperymentu. Ryzyko i zalety
stosowania eksperymentów ułamkowych. Jaką strategię eksperymentowania wybrać w zależności od poziomu
posiadanej aktualnie wiedzy o procesie
wykład + studium przypadku + Minitab
Analiza i wnioskowanie: co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się w praktyce produkcyjnej? Skąd wiedzieć, że rozwiązanie które znaleźliśmy jest optymalne i zaprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów. studium przypadku
Ćwiczenie praktyczne, podczas którego uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują serię następujących po sobie eksperymentów, dzięki czemu, będą mogli zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia ćwiczenie praktyczne

SESJA 2 (5 DNI)

    FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do Robust Engineering, podstawowe koncepcje i założenia, metodologia Taguchi’ego wykład
Mapowanie produktu pod kątem czynników projektowych i zakłóceń wykład
Aspiryna – uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment i porównują uzyskane wyniki. Dlaczego się różnią i który jest właściwy? – dyskusja. Wprowadzenie do zarządzania zakłóceniami jako podstawy Robust Engineering wykład + ćwiczenie praktyczne
Strategie zarządzania zakłóceniami, wprowadzenie do Diagramu Zależności Czynników (ang. Fractor Relationship
Diagram, FRD):

 • Utrzymanie Zakłóceń na stałym poziomie
 • Powtórki (ang. Repeats)
 • Powtórzenia (ang. Replicates)
 • Blokowanie (ang. Blocking)
 • IRBD: Incomplete Randomized Block Design, CRBD: Completely Randomized Block Design
 • Zakłócenia jako czynnik w Eksperymencie
 • Taguchi Inner Outer Array/ Whole Plot/ Split Plot – jako podstawa Robust Engineering
wykład + ćwiczenie praktyczne

Copter Mania: uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment wg czterech schematów:

 • Repeats, Replicates, Blocking
 • Taguchi Inner Outer Array, Whole Plot/Split Plot Design
ćwiczenie praktyczne
Diagnostyka i redukowanie wpływu przyczyn specjalnych na wyniki eksperymentu wykład + studium przypadku

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Robust Design, RD.