Robust Engineering pozwala na odpowiednie przełożenie głosu klienta na wymagania techniczne. Optymalizuje funkcjonalność produktu lub procesu tak, aby stał się on wytrzymały na pełne spektrum zdarzeń, które mogą zaistnieć, a których nie możemy kontrolować. RE bazuje i rozwija metody zapoczątkowane przez japońskiego inżyniera Genichi?ego Taguchi. Pozwala na prowadzenie eksperymentów, testowanie prototypów oraz nowych uruchomień w taki sposób, aby badać jednocześnie wiele czynników oraz ewaluować ich wpływ na wynik. Dzięki temu można zidentyfikować te zmienne, które znacząco oddziałują na proces, ale są poza naszą kontrolą.

Robust Engineering to rewolucyjne podejście do inżynierii i projektowania, które stanowi jeden z najważniejszych filarów wbudowywania jakości w produkty.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieć:

  • jakie informacje należy zebrać, aby zaprojektować nowy produkt/proces w taki sposób, aby już za pierwszym razem spełniał wszystkie postawione wymagania i był odporny na szeroki zakres warunków,
  • co i w jaki sposób mierzyć, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje,
  • jak uprościć konstrukcję procesów w celu redukcji kosztów,
  • w jaki sposób zarządzać zakłóceniami w eksperymencie, aby wypracowane rozwiązania były odporne na zmienne warunki w których proces/produkt będzie funkcjonować w przyszłości,
  • w jaki sposób zweryfikować prawidłowość wyciągniętych wniosków.
ADRESACI SZKOLENIA
  • KONSTRUKTORZY
  • KIEROWNICY PROJEKTÓW
  • INŻYNIEROWIE PROCESU
  • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Porównanie różnych podejść do eksperymentowania (OFAT, ALLFAT, Trial & Error i DoE) wykład
Planowanie Eksperymentów: wybór czynników i ich poziomów, co powinniśmy mierzyć podczas eksperymentu i jakie okoliczności lepiej przewidzieć przed jego rozpoczęciem wykład + studium przypadku
Eksperyment Pełnoczynnikowy: konstrukcja i analiza wykład + studium przypadku + Minitab

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Eksperyment Ułamkowy: konstrukcja i analiza wykład + studium przypadku + Minitab
Analiza i wnioskowanie: co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się w praktyce produkcyjnej? wykład + ćwiczenie praktyczne
Ćwiczenie podczas którego uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują serię następujących po sobie eksperymentów ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 3

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do Robust Engineering – podstawowe koncepcje i założenia, Taguchi Robust Engineering Process wykład
Aspiryna – uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment i porównują uzyskane wyniki. Dlaczego się różnią i który jest właściwy? – dyskusja. Wprowadzenie do zarządzania zakłóceniami jako podstawa Robust Engineering wykład + ćwiczenie praktyczne
Strategie zarządzania zakłóceniami, wprowadzenie do Diagramu Zależności Czynników – FRD wykład + ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 4

FORMA REALIZACJI
Copter Mania: uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment wg czterech schematów: Repeats, Replicates, Blocking, Taguchi Inner Outer Array, Whole Plot/Split Plot Design ćwiczenie praktyczne
Diagnostyka i redukowanie wpływu przyczyn specjalnych na wyniki eksperymentu wykład + Minitab

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.