W systemie odchudzonej produkcji bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, aby każdy z pracowników zaangażowanych w produkcję miał możliwość obserwowania jak kształtuje się produkcja w każdym momencie ? w jakim stopniu zrealizowano harmonogram produkcji, jaka jest liczba wadliwych produktów itp. Właściwa organizacja pracy oraz zastosowanie kontroli wizualnej umożliwia natychmiastowe reagowanie na wszelkie pojawiające się zakłócenia i opóźnienia produkcji oraz pojawiające się braki. Jedną z zasad kontroli wizualnej jest umieszczenie w dobrze widocznym miejscu wszystkich narzędzi, części i umieszczenie przy każdym stanowisku prostych instrukcji pracy, tak, aby przy pierwszym spojrzeniu stan systemu produkcyjnego był zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych. Podstawowym narzędziem jest tu metoda 5S ? pięć japońskich określeń rozpoczynających się od litery s, odnoszących się do tworzenia miejsca pracy odpowiedniego dla kontroli wizualnej i odchudzonej produkcji:

  • Seiri – organizacja – oznacza oddzielenie potrzebnych narzędzi, części i instrukcji od tych, które są niepotrzebne i usunięcie wszystkiego, co zbędne,
  • Seiton – porządek – oznacza oznakowanie części i narzędzi oraz umieszczenie ich w wyznaczonych miejscach co ułatwia ich wykorzystanie,
  • Seiso – czystość – oznacza porządkowanie,
  • Seiketsu – utrwalanie – oznacza częste, nawet codzienne przeprowadzanie seiri, seiton i seiso, w celu utrzymania idealnych warunków w miejscu pracy,
  • Shitsuke – dyscyplina – oznacza wyrobienie nawyku ciągłego przestrzegania pierwszych czterech S.

Wprowadzenie zasad funkcjonowania organizacji opartych na 5S może dać olbrzymie korzyści. Przestrzeganie koncepcji 5S w miejscu pracy gwarantuje wysoką produktywność, wysoką jakość, bezpieczeństwo pracy a co najważniejsze daje niezbędne podstawy do dalszego doskonalenia jakości.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • rozumieli znaczenie stosowania zasad 5S we wszystkich procesach,
  • znali sposób zdrożenia 5S,
  • przygotowani na radzenie sobie z oporem podczas wdrożenia,
  • wiedzieli w jaki sposób zapewnić utrzymanie raz wdrożonych zasad 5S.
ADRESACI SZKOLENIA
  • Warsztaty adresowane są do wszystkich osób zarządzających lub pracujących w procesach produkcyjnych


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do 5S ? metoda 5S jako narzędzie eliminacji marnotrawstwa wykład
Elementy 5S: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina wykład + przykłady
Gra 5S ćwiczenie praktyczne
Narzędzia dla wdrożenia i utrzymania 5S: czerwona etykieta (Red Tag), Mapa 5S, etykietowanie, Zoning, listy kontrolne i standardy dla sprzątania, wizualizacja, standardy (One Point Lessons) wykład + studium przypadku
Obsługa zewnętrznego przepływu materiałów: strategie dostaw, zakupów i magazynowania oraz organizacja transportu zewnętrznego wykład + dyskusja + przykłady
Sposób przełamywania oporu podczas wdrożenia dyskusja
Utrzymanie zmian wykład + dyskusja

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Lean Manufaturing, Szkolenia metoda 8D oraz Szkolenia Six Sigma i warsztaty tematyczne.