Tablica Galtona (zwana także Quincunx) to maszyna wykorzystywana do demonstracji procesów przewidywalnych i nieprzewidywalnych, zagrożeń związanych z przeregulowaniem oraz innych zachowań procesów. Stworzona została w XIX wieku przez Sir Francisa Galtona w celu badania prawdopodobieństwa i genetyki. Szpilki reprezentują oczekiwaną zmienność (przyczyny naturalne) – wiele czynników w procesie, a kulki to produkowane przez niego części.

Cena: 5 000 zł netto plus koszt przesyłki

Płatność na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności