Przy konieczności natychmiastowej odpowiedzi na zamówienie klienta niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie zrealizować jego zamówienia z powodu wystąpienia awarii. W najlepszym przypadku oznacza to dla firmy opóźnienia w dostarczeniu produktu klientowi (a tym samym jego niezadowolenie), ale może doprowadzić do tego, że klient zrezygnuje z kupienia naszego wyrobu i zwróci się do konkurencji.

Organizacja powinna dokładać wszelkich starań, aby utrzymywać wszystkie swoje maszyny i urządzenia w jak najlepszym stanie. Można to zrobić stosując kompleksowe utrzymanie maszyn ? Total Productive Maintenance.

Wszystkie działania programu TPM skupiają się na redukcji lub całkowitej eliminacji następujących problemów:

 • awarie ? długie przerwy w pracy, kosztowne naprawy,
 • długie czasy przezbrojeń,
 • defekty i konieczne przeróbki wynikające z niewłaściwego działania maszyn,
 • długi czas stabilizowania się procesu po zmianach (np. przezbrojeniach).

Kluczem do sukcesu programu TPM jest zaangażowanie kierownictwa. TPM jest procesem, w który włączeni powinni być wszyscy pracownicy. Utrzymanie maszyn jest jednym z podstawowych czynników sukcesu w produkcji, dlatego każdy szczebel kierowniczy powinien demonstrować zaangażowanie w program.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • zrozumieją koncepcję TPM oraz poznają jej podstawowe narzędzia,
 • nauczą się jak identyfikować podstawowe straty związane z parkiem maszynowym,
 • poznają narzędzia eliminacji strat,
 • dowiedzą się w jaki sposób efektywnie wdrażać TPM.
ADRESACI SZKOLENIA
 • Managerowie i specjaliści utrzymania ruchu
 • Managerowie i liderzy produkcji
 • Konstruktorzy maszyn
 • Inżynierowie
 • Specjaliści


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do TPM wykład + przykłady
Podstawowe elementy: inspekcja, konserwacja, interwencja wykład + przykłady
Wskaźniki związane z maszynami i utrzymaniem ruchu – OEE, MTBF, MTTR wykład + ćwiczenie praktyczne
Przykładowe narzędzia eliminacji strat, m.in.: 5S, SMED, standaryzacja, wizualizacja wykład + studium przypadku
Organizacja warsztatu utrzymania ruchu. Zarządzanie częściami zamiennymi wykład + przykłady
Role i odpowiedzialności w TPM wykład + przykłady
Efektywne wdrożenie TPM w organizacji. Zarządzanie w TPM wykład + przykłady
Przykłady wdrożeń TPM. Podsumowanie wykład + przykłady

Opcjonalne warsztaty praktyczne na wybranej maszynie

W zależności od sytuacji i rodzaju maszyny, warsztaty trwają od 2 do 4 dni i obejmują następujące działania:

 • organizację zespołu: role i odpowiedzialności w trakcie warsztatów,
 • podział pracy i stworzenie planu działania,
 • wstępny audyt maszyny i przygotowanie listy problemów (Red Tag),
 • czyszczenie wstępne, usuwanie zidentyfikowanych problemów,
 • analizę systemu utrzymania ruchu,
 • analizę krytycznych punktów maszyny i miejsc trudnodostępnych,
 • analizę dokumentacji technicznej maszyn (m.in. DTR)
 • opracowanie docelowej koncepcji UR: podział zadań między operatorów i UR, komunikacja, zbieranie danych o maszynach, sygnalizacja awarii, mierzenie wskaźników, OPL,
 • przygotowanie planu wdrożenia TPM.

Sprawdź również: Szkolenia Lean Manufaturing oraz Eliminacja marnotrawstwa dzięki 5S.