Szkolenie przekazuje praktyczną wiedzę dotyczącą mapowania strumienia wartości. Punktem wyjścia szczupłego myślenia jest wartość, którą może zdefiniować jedynie klient – końcowy użytkownik wyrobu, następny proces produkcyjny lub kolejna firma w łańcuchu. Wartość ta musi odnosić się do konkretnego produktu (towaru, usługi lub obu jednocześnie) zaspokajającego potrzeby odbiorcy w określonym miejscu i czasie, przy akceptowalnej dla niego cenie. Klient oczekuje nie produktu samego w sobie, ale spełnienia określonych potrzeb. Interesuje go rezultat, a nie środek (produkt). Wartość powstaje w tzw. strumieniu wartości (ang. value stream), w którego skład wchodzą wszystkie działania wymagane do przejścia produktu przez trzy główne przepływy:

 • przepływ produkcji od surowców do klienta,
 • przepływ projektowania od koncepcji do wypuszczenia na rynek,
 • przepływ informacji od zamówienia do sprzedaży.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu Mapowanie strumienia wartości?

Zidentyfikowanie całego strumienia wartości dla każdego produktu lub rodziny produktów to jeden z najistotniejszych elementów szczupłego myślenia. Mapowanie Strumienia Wartości (ang. VSM – Value Stream Mapping) znacznie ułatwia wykonanie tego zadania. Jest to metoda polegająca na analizowaniu wszystkich czynności w procesie produkcyjnym, rozpoczynając od klienta i podążając w górę aż do surowców, z których powstaje produkt. Aby osiągnąć sukces, potrzebna jest świadomość konieczności analizy całego strumienia, a nie jedynie wybranych procesów wewnątrz organizacji. Zadanie to okazuje się często bardzo trudne, dlatego można je rozpocząć od pojedynczego przedsiębiorstwa, włączając wysyłkę towarów do klienta oraz dostawy części i materiałów. Na szkoleniu dowiesz się, jak stworzyć mapę, poznasz sprawdzone narzędzia i nauczysz się wykorzystywać je w praktyce.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie analizować procesy z wykorzystaniem metody VSM,
 • identyfikować potencjał do doskonalenia,
 • projektować konieczne zmiany dla poprawy produktywności, jakości i czasu realizacji,
 • planować wdrożenie metod i narzędzi Lean.
ADRESACI SZKOLENIA
 • zarządzający produkcją
 • organizujący produkcję
 • Planujący produkcję
 • logistycy


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Mapowanie strumienia wartości – podstawy teoretyczne wykład + dyskusja
Budowa mapy stanu obecnego studium przypadku
Wybór rodziny produktów do mapowania – macierz proces/produkt ćwiczenie praktyczne
Mapowanie stanu obecnego strumienia wartości dla wybranej rodziny produktów warsztaty na hali produkcyjnej
Przygotowanie mapy warsztaty
Prezentacja dla kierownictwa i podsumowanie pierwszego dnia  

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Zasady, metody i narzędzia optymalizacji strumienia wartości wykład + dyskusja + przykłady
Budowa mapy stanu przyszłego studium przypadku
Cele biznesowe dla wybranej rodziny produktów warsztaty
Projektowanie stanu przyszłego strumienia wartości dla wybranej rodziny produktów warsztaty
Ocena kosztów i korzyści zaproponowanych zmian warsztaty
Planowanie wdrożenia zmian warsztaty
Prezentacja dla kierownictwa i podsumowanie warsztatów warsztaty

Uwaga: w zależności od poziomu skomplikowania analizowanych procesów oraz koniecznego stopnia szczegółowości analiz, warsztaty mapowania mogą trwać od 2 do 4 dni.

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia np.: Six Sigma, Lean Manufacturing i pozostałe.