OpEx Six Sigma Black Belt jest szkoleniem na poziomie zaawansowanym. Jest ono znacznie szersze i bardziej szczegółowe w swoim zakresie w porównaniu do warsztatów OpEx Six Sigma Green Belt. Dostarcza wiedzy eksperckiej, która umożliwia nie tylko samodzielne prowadzenie złożonych projektów, ale także szkolenie przyszłych Green Beltów i prowadzenie organizacji w stronę doskonałości operacyjnej. Kandydatami na szkolenie OpEx Six Sigma Black Belt są osoby posiadające dużą wiedzę techniczną, otwarte na nowe wyzwania i mające potencjał do bycia liderami zmian w organizacji.

Six Sigma Black Belt – celem jest zmiana sposobu myślenia

Dane nie są synonimem wiedzy, której zdobywanie stanowi główny cel filozofii Six Sigma. Nawet najbardziej wyszukane i zaawansowane metody analizy nie są w stanie zastąpić informacji zebranych tak, aby poszerzać naszą wiedzę o procesach i produktach. To właśnie umiejętność uczenia się jest najbardziej cenioną cechą każdego Black Belta.

Celem szkolenia Six Sigma Black Belt jest zarówno przekazanie wiedzy na takim poziomie praktycznym, aby umożliwić kandydatom na Black Beltów samodzielną pracę w projektach Six Sigma, jak i również aktywne wspieranie Green Beltów w ich pracy projektowej.

Praktyczne, intensywne szkolenie Black Belt

Szkolenie Six Sigma Black Belt bazuje przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych. Liczne symulacje, gry, eksperymenty i ćwiczenia praktyczne pozwalają uczestnikom własnymi rękami odkrywać wiedzę, która w przyszłości pozwoli im na bardziej efektywną pracę nad doskonaleniem procesów. Wszystkie ćwiczenia odbywają się w małych podgrupach, dzięki czemu jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby uczestników naszych szkoleń.

W trakcie szkolenia Six Sigma Black Belt dzielimy się zdobytym doświadczeniem, do każdego poruszanego tematu posiadamy własne przykłady, co jeszcze bardziej podkreśla możliwość praktycznego zastosowania prezentowanych koncepcji i narzędzi.

Jak jest prowadzone szkolenie Six Sigma Black Belt?

Warsztaty Six Sigma Black Belt zaprojektowano tak, aby ich uczestnicy mogli wykorzystywać nową wiedzę pomiędzy kolejnymi sesjami. Jedna sesja szkoleniowa wymaga 3-4 tygodniowej pracy nad projektem przed przystąpieniem do kolejnego etapu. Dzięki konsultacjom z trenerem już podczas trwania szkolenia Black Belt uczestnik jest w stanie zaplanować pierwsze działania, jakie powinien podjąć, aby nowo poznaną wiedzę zastosować w praktyce.

Warsztaty Six Sigma Black Belt są prowadzone przez trenerów posiadających dwustopniową certyfikację Six Sigma Master Black Belt oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne.


Terminy szkoleń otwartych
OpEx Six Sigma Black Belt
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO

Klasa 01/2023
Sesja I: 27 II – 1 III 2023
Sesja II: 27-29 III 2023
Sesja III: 23-28 IV 2023
Sesja IV: 29 V – 2 VI 2023

Wrocław 14 000 pln

Klasa 02/2023
Sesja I: 20-22 XI 2023
Sesja II: 18-20 XII 2023
Sesja III: 15-19 I 2024
Sesja IV: 12-16 II 2024

Wrocław 14 000 pln
     

Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
szkolenia@e-opex.pl
Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!
OpEx Six Sigma Black Belt – uzupełnienie
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO

Klasa 01/2023
Sesja I: 24-28 IV 2023
Sesja II:29 V – 2 VI 2023

Wrocław 9 000 pln

Klasa 02/2023
Sesja III: 15-19 I 2024
Sesja IV: 12-16 II 2024

Wrocław 9 000 pln
     

Szkolenie uzupełniające OpEx Six Sigma Black Belt przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie Green Belt prowadzony przez OpEx Group.

Cena szkolenia zwiera
 • Pomoc trenera przy definiowaniu projektu BB
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia, w przerwie pomiędzy sesjami oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Książkę Podręcznik Lidera, Petera R. Scholtesa ? tłumaczenie polskie
 • Egzamin certyfikacyjny OpEx Six Sigma Black Belt
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy na poziomie zaawansowanym,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie) na poziomie zaawansowanym,
 • zbadać i ocenić system pomiarowy,
 • zaplanować eksperyment (wybór czynników i ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu),
 • przeprowadzić eksperyment na poziomie eksperckim,
 • przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski na poziomie eksperckim,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

    FORMA REALIZACJI
Przykłady projektów studium przypadku
Wprowadzenie do tematyki Six Sigma wykład
Krytyczne myślenie, Mapa Myśli, przykładowe Mapy Myśli wykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki) wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną ćwiczenie praktyczne
Mapowanie procesu, przykłady Map Procesu, Tabela Źródeł Zmienności wykład + studium przypadku + ćwiczenie
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępu wykład + ćwiczenie praktyczne
Zatwierdzenie pierwszej sztuki: helikopter ćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowego wykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowego dla danych alternatywnych wykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów  

SESJA II (3 dni)

    FORMA REALIZACJI
Przypomnienie sesji A gra
Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu: wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImR wykład + studium przypadku
Badanie Składników Zmienności: przykład projektu, wprowadzenie wykład + studium przypadku
Próbkowanie z procesu wytwarzania helikoptera ćwiczenie praktyczne
Badanie Składników Zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowa wykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOE wykład
Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentu studium przypadku
Porównanie różnych metod eksperymentowania wykład
Eksperyment Pełnoczynnikowy – konstrukcja i analiza: praktyczna, graficzna i ilościowa wykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment Ułamkowy – konstrukcja, rezolucja eksperymentu i analiza: praktyczna, graficzna i ilościowa wykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment z helikopterem, eksperymentowanie sekwencyjnie wykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów  

SESJA III (5 dni)

    FORMA REALIZACJI
Eksperymentowanie w szerokim zakresie warunków, ograniczenia wnioskowania, dlaczego wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentu mogą nie sprawdzić się w praktyce ćwiczenie praktyczne
Konieczność wprowadzania zakłóceń do eksperymentu. Macierz eksperymentu jako jedynie część planowania wykład + ćwiczenie + studium przypadku
Diagram Zależności Czynników FRD jako podstawowe narzędzie zarządzania zakłóceniami w eksperymencie wykład
Ograniczenie w randomizacji, konsekwencje dla wyciąganych wniosków, sposób analizy wykład
Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie – podstawowe strategie: w jaki sposób zwiększają lub ograniczają naszą wiedzę i jak je analizować:powtórki, powtórzenia, blokowanie wykład + ćwiczenie praktyczne
Analysis of Variance(ANOVA): Fully Nestet Anova i Crossed ANOVA wykład
Przegląd projektów  

SESJA IV (5 dni)

    FORMA REALIZACJI
Badanie Składników Zmienności – strategie próbkowania: Nested, Systematic, Crossed wykład + ćwiczenie praktyczne
Ograniczenia wnioskowania i sposób analizy w zależności od wybranej strategii próbkowania ćwiczenie praktyczne

Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie ? strategie (kontynuacja):

 • powtórki i powtórzenia (co jeżeli podczas analizy pomylimy jedną strategię z drugą, ANOVA w DoE)
 • Blokowanie Kompletne i Blokowanie Niekompletne: jak wybrać odpowiednią strategię blokowania?
 • Whole Plot Split Plot Design ? wyeliminowanie wpływu ograniczeń w randomizacji na kalkulację wielkości efektów w eksperymencie; analiza DoE w zależności od poziomu zakłóceń dla danego efektu
 • CoV w DoE ? Badanie Składników Zmienności wewnątrz poszczególnych przebiegów eksperymentu
wykład + ćwiczenia praktyczne
Przyczyny specjalne w eksperymencie: diagnostyka, sposób postępowania wykład
Transformacja danych z eksperymentu: kiedy jest potrzebna? Która jest najlepsza? Jak ją przeprowadzić? wykład + ćwiczenie praktyczne
Budowanie Modeli, opis y =f(x)+zakłócenia wykład
Analiza Reszt wykład
Przegląd projektów  

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma, Szkolenia KANBAN oraz Wprowadzenie do OpEx Six Sigma dla Managerów.