Jeżeli nie jesteśmy w stanie wdrożyć ciągłego przepływu (od surowców aż po gotowy produkt), pojawią się miejsca, gdzie będzie on zatrzymany. Punkty te mogą w krótkim czasie przerodzić się w obszary gromadzących się zapasów, co skutkować będzie zakłóceniami FIFO. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, należy wdrożyć jasne reguły zarządzania przepływem, oparte o system ciągniony (ang. pull). Dzięki prostym instrukcjom tego co, kiedy i w jakich ilościach należy produkować, stanowi on narzędzie walki z problemem nadprodukcji oraz zbędnych zapasów. Fizyczną realizację zasady wyciągania należy zawsze dopasować do procesu: może to być zarówno prosty system dwupojemnikowy, jak i rozbudowany Kanban sterowany przy pomocy kodów kreskowych.

Warsztaty prezentują zasady działania systemu ciągnionego, wskazówki dotyczące jego stosowania i praktyczne narzędzia pomocne przy wdrażaniu. Biorąc udział w prostej symulacji Kanban, uczestnicy mają szansę dowiedzieć się, jak projektować system ciągniony, na co zwracać uwagę oraz co stanowi potencjalne zagrożenie dla jego efektywnego funkcjonowania.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • identyfikować zagrożenia związane z nadprodukcją oraz zapasami,
  • wskazać, kiedy zasadne jest wdrożenie systemu Kanban,
  • używać narzędzi Lean do projektowania systemu zarządzania materiałami,
  • projektować system ciągniony.
ADRESACI SZKOLENIA
  • kadra managerska
  • inżynierowie procesu
  • specjaliści
  • managerowie logistyki


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Problemy z planowaniem i kontrolą przepływu materiałów wykład + dyskusja + przykłady
Przepływ materiałów w oparciu o zasadę pull: podstawowe zasady, sposoby zarządzania przepływem, projektowanie systemu i ciągłe doskonalenie wykład + dyskusja + przykłady
Obsługa wewnętrznego przepływu materiałów: sposoby dostarczania materiałów (JIT,JIS, milkrun), środki transportu, podstawy projektowania magazynu wykład + przykłady
Symulacja Kanban ? projektowanie systemu ciągnionego symulacja
Obsługa zewnętrznego przepływu materiałów: strategie dostaw, zakupów i magazynowania oraz organizacja transportu zewnętrznego wykład + dyskusja + przykłady
Podsumowanie szkolenia dyskusja

Sprawdź również: Szkolenia Lean Manufaturing, Szkolenia DOE oraz Organizacja gniazd i linii o ciągłym przepływie.