OpEx Group jest firmą dostarczającą wiedzę i rozwiązania z zakresu ciągłego doskonalenia. Doświadczenie naszych konsultantów zbudowane jest na długiej i szczegółowej edukacji z zakresu OpEx, Six Sigma i Lean Manufacturing. Uzupełnia ją szeroka praktyka w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych oraz wdrożeń w licznych organizacjach. Dzięki temu dostarczane przez nas usługi doradcze stoją zawsze na najwyższym poziomie.

Dążąc do doskonałości operacyjnej, wspieramy proces budowania wiedzy w organizacjach naszych klientów, aby pomóc im zrozumieć i usprawnić zachodzące w nich procesy. Dzięki temu łatwiej jest rozwiązywać bieżące problemy przedsiębiorstwa, jak również unikać ich w przyszłości. Skupiając się na efektywności i zrozumieniu potrzeb naszych partnerów, przygotowujemy rozwiązania wychodzące naprzeciw ich problemom, wyzwaniom oraz potrzebom biznesowym.

Konsultanci OpEx Group:

  • to prawdziwi eksperci – posiadają doświadczenie praktyczne (produkcja, działy R&D, procesy transakcyjne) w różnych gałęziach biznesu, rozumieją zarówno czynniki sukcesu, jak i przeszkody stojące na drodze zmian,
  • to najwyższej klasy specjaliści w zakresie analiz opartych o dane i fakty oraz zarządzania procesem doskonalenia,
  • są pragmatykami nastawionymi na rezultaty i skuteczność działania,
  • pozostają z Państwem w ciągłym kontakcie i niezwłocznie reagują na wszelkie pytania i problemy – aktywna współpraca, ciągła pomoc oraz coaching to integralne części naszych projektów.

WPROWADZAMY ZMIANY KULTUROWE NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE ZNAJDUJĄ BEZPOŚREDNIE ODZWIERCIEDLENIE W WYNIKACH FINANSOWYCH ORGANIZACJI

Nasze koncepcje w krótkim czasie dostarczają pierwszych sukcesów i tworzą proces ciągłego doskonalenia, który prowadzą Państwa pracownicy. Jedynie wyposażeni w najbardziej aktualną wiedzę, są w stanie odpowiednio realizować powierzone im zadania. Motywujemy i szkolimy ich w trakcie projektu, a także uczestniczymy w opracowywaniu metod oraz narzędzi efektywnej pracy i systematycznego rozwiązywania problemów.


Rozwój procesu i produktuProcesy pordukcyjneProcesy transakcyjneZakupy i jakość dostawcówPrzywództwo i zarządzanie