Ciągły przepływ to pojęcie dotyczące produkcji, w której każda wytworzona część przechodzi natychmiast z jednego procesu do drugiego, bez zatrzymywania się pomiędzy nimi. W sytuacji idealnej produkt powinien płynąć przez cały strumień wartości od surowców do klienta. Osiągnięcie tego stanu to często zbyt duże wyzwanie na początek. Dobrze jest wtedy skoncentrować się na procesie, w którym produkt przybiera swoją ostateczną formę (wymaganą przez klienta zewnętrznego) ? to stymulator strumienia wartości (ang. pacemaker). Jest to zwykle jego najważniejsza część, ponieważ sposób, w jaki działa stymulator, wpływa zarówno na to, jak dobrze spełniane są zamówienia klienta, jak i na to, jaki jest popyt dla procesów w górze strumienia.

Szkolenie ukierunkowane jest na wyposażenie uczestników w umiejętność osiągania i utrzymania prawdziwie efektywnego ciągłego przepływu materiałów. Nacisk kładziony jest na gniazda i linie obsługiwane przez operatorów. W świecie rozproszonych geograficznie klientów i krótkich cykli życia produktu, ten typ produkcji jest szeroko rozpowszechniony i ważne jest, aby móc projektować i zarządzać prostymi, niedrogimi, elastycznymi i niezawodnymi procesami opartymi na pracy operatorów. Warsztaty przedstawiają metody i sposób myślenia oparte na najlepszych praktykach, które znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy wykreować ciągły przepływ.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • umieli dostrzegać przepływ i możliwość jego rozszerzenia,
  • potrafili w systematyczny sposób prowadzić projekty organizacji linii o ciągłym przepływie,
  • znali metody analiz i doskonalenia przepływu.
ADRESACI SZKOLENIA
  • liderzy produkcji
  • inżynierowie procesu
  • kierownicy produkcji


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Ciągły przepływ – wprowadzenie wykład + dyskusja
Wdrażanie ciągłego przepływu: analiza procesu, Operator Balance Chart, maszyny, materiały i layout dla przepływu, możliwości dystrybucji pracy pomiędzy operatorami, standaryzacja wykład + dyskusja + przykłady + ćwiczenie
Reakcja na zmiany w zapotrzebowaniu klienta wykład + przykłady
Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie gniazd i linii wykład + dyskusja + przykłady
Podsumowanie szkolenia dyskusja

Opcja: dodatkowe dwa dni warsztatowe dla grupy max. 12 osób

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Wybór obszaru pilotażowego warsztaty
Stworzenie zespołów roboczych i podział zadań warsztaty
Analiza procesu: chronometraż, sekwencja produkcji, wykres spaghetti, analiza potrzeb materiałowych (zużycie materiałów) warsztaty
Podsumowanie i prezentacja analiz, wykres balansowania operatrów warsztaty

DZIEŃ 3

FORMA REALIZACJI
Opracowanie koncepcji nowej organizacji linii: wyliczenie koniecznej liczby operatorów, balansowanie pracy, layout procesu, prezentacja materiałów, dostawy do linii, organizacja stanowisk warsztaty
Dokumentacja projektu zmian warsztaty
Wyliczenie kosztów i korzyści zmian warsztaty
Planowanie projektu wdrożenia warsztaty
Prezentacja dla kierownictwa i podsumowanie warsztatów prezentacja + dyskusja

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.