Ciągły przepływ to pojęcie dotyczące produkcji, w której każda wytworzona część przechodzi natychmiast z jednego procesu do drugiego, bez zatrzymywania się pomiędzy nimi. W sytuacji idealnej produkt powinien płynąć przez cały strumień wartości od surowców do klienta. Osiągnięcie tego stanu to często zbyt duże wyzwanie na początek. Dobrze jest wtedy skoncentrować się na procesie, w którym produkt przybiera swoją ostateczną formę (wymaganą przez klienta zewnętrznego) ? to stymulator strumienia wartości (ang. pacemaker). Jest to zwykle jego najważniejsza część, ponieważ sposób, w jaki działa stymulator, wpływa zarówno na to, jak dobrze spełniane są zamówienia klienta, jak i na to, jaki jest popyt dla procesów w górze strumienia.

Szkolenie ukierunkowane jest na wyposażenie uczestników w umiejętność osiągania i utrzymania prawdziwie efektywnego ciągłego przepływu materiałów. Nacisk kładziony jest na gniazda i linie obsługiwane przez operatorów. W świecie rozproszonych geograficznie klientów i krótkich cykli życia produktu, ten typ produkcji jest szeroko rozpowszechniony i ważne jest, aby móc projektować i zarządzać prostymi, niedrogimi, elastycznymi i niezawodnymi procesami opartymi na pracy operatorów. Warsztaty przedstawiają metody i sposób myślenia oparte na najlepszych praktykach, które znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy wykreować ciągły przepływ.


Terminy szkoleń otwartych
Organizacja gniazd i linii o ciągłym przepływie
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
TERMINY WKRÓTCE   800 pln
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z wieloletnim doświadczeniem
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • umieli dostrzegać przepływ i możliwość jego rozszerzenia,
 • potrafili w systematyczny sposób prowadzić projekty organizacji linii o ciągłym przepływie,
 • znali metody analiz i doskonalenia przepływu.
ADRESACI SZKOLENIA
 • liderzy produkcji
 • inżynierowie procesu
 • kierownicy produkcji


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

    FORMA REALIZACJI
Ciągły przepływ – wprowadzenie wykład + dyskusja
Wdrażanie ciągłego przepływu: analiza procesu, Operator Balance Chart, maszyny, materiały i layout dla przepływu, możliwości dystrybucji pracy pomiędzy operatorami, standaryzacja wykład + dyskusja + przykłady + ćwiczenie
Reakcja na zmiany w zapotrzebowaniu klienta wykład + przykłady
Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie gniazd i linii wykład + dyskusja + przykłady
Podsumowanie szkolenia dyskusja

Opcja: dodatkowe dwa dni warsztatowe dla grupy max. 12 osób

DZIEŃ 2

    FORMA REALIZACJI
Wybór obszaru pilotażowego warsztaty
Stworzenie zespołów roboczych i podział zadań warsztaty
Analiza procesu: chronometraż, sekwencja produkcji, wykres spaghetti, analiza potrzeb materiałowych (zużycie materiałów) warsztaty
Podsumowanie i prezentacja analiz, wykres balansowania operatrów warsztaty

DZIEŃ 3

    FORMA REALIZACJI
Opracowanie koncepcji nowej organizacji linii: wyliczenie koniecznej liczby operatorów, balansowanie pracy, layout procesu, prezentacja materiałów, dostawy do linii, organizacja stanowisk warsztaty
Dokumentacja projektu zmian warsztaty
Wyliczenie kosztów i korzyści zmian warsztaty
Planowanie projektu wdrożenia warsztaty
Prezentacja dla kierownictwa i podsumowanie warsztatów prezentacja + dyskusja

Sprawdź również: Szkolenia Lean Manufaturing oraz Kompleksowe Utrzymanie Ruchu, TPM.