Decyzje podejmowane podczas procesu projektowania są kluczowe z punktu widzenia kosztów i wymagań klienta. Wypełnienie wymogów specyfikacji nie jest wystarczające – konieczne jest tworzenie wyrobów, które posiadają ponadprzeciętne charakterystyki – funkcjonują mimo niewłaściwej instalacji czy użytkowania, nieodpowiedniego transportu albo przechowywania – produktów, które są odporne na zmienność!

Połączenie ciągłej koncentracji na kliencie z projektowaniem uwzględniającym zmienność to definicja Robust Design. Tworzenie produktów robustnych to przewaga konkurencyjna i najskuteczniejszy sposób budowania stabilnej marki.

Zmienność obecna jest na wszystkich etapach wytwarzania (począwszy od komponentów, poprzez montaż do instalacji) i użytkowania produktu. Na etapie projektowania jesteśmy w stanie zaplanować i testować rozwiązania, które biorą pod uwagę pełen zakres możliwości użytkowania i warunków, w których nasz produkt będzie funkcjonował.

Ekran telefonu komórkowego jest robustny jeżeli działa poprawnie gdy jest zimno i gorąco, wilgotno i sucho, słonecznie i pochmurno. Odkurzacz jest robustny, gdy odkurza dobrze bez względu na to, czy używamy go w mieszkaniu, zakurzonym garażu czy na budowie. Zawór hydrauliczny funkcjonuje prawidłowo mimo różnicy w wymiarach jego komponentów składowych, a nawet przekroczeniu ich tolerancji.

Oferowane szkolenie powala zrozumieć istotę Robust Design, dostarcza narzędzi pozwalających na definiowanie tolerancji oraz określanie zakresu działania projektowanych wyrobów, a także metod planowania testów i odpowiedniej ewaluacji poszczególnych rozwiązań.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • mapować produkt w ujęciu czynników projektowych oraz szumu,
 • mierzyć krytyczne charakterystyki produktu,
 • planować testy i eksperymenty biorąc pod uwagę wymagane warunki, cel i zmienność,
 • definiować tolerancje poprzez zastosowanie Planowanych Eksperymentów,
 • projektować nowe rozwiązania, jak również realizować wymagane poprawki w istniejących już produktach,
 • połączyć Robust Design z Design for Assembly, Design for Manufacturing i Value Engineering.
ADRESACI SZKOLENIA
 • KONSTRUKTORZY
 • kierownicy projektów
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Filozofia projektowania – projekt, system, funkcja i ludzkie błędy wykład + studium przypadku
Mapowanie produktu, Y=f(x) + Z jako podstawa zrozumienia systemu wykład + studium przypadku
Mapowanie wyrobu i procesu ćwiczenie praktyczne
Pomiary jako fundament Robust Design. Systemy pomiarowe – badanie wykład + ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Porównanie różnych podejść do eksperymentowania (OFAT, ALLFAT, Trial & Error i DoE) wykład
Planowanie Eksperymentów: wybór czynników i ich poziomów, co powinniśmy mierzyć podczas eksperymentu i jakie okoliczności lepiej przewidzieć przed jego rozpoczęciem wykład + studium przypadku
Eksperyment Pełnoczynnikowy: konstrukcja i analiza wykład + studium przypadku + Minitab

DZIEŃ 3

FORMA REALIZACJI
Robust Design – podstawowe koncepcje i założenia, metodologia Taguchi’ego wykład
Aspiryna – uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment i porównują uzyskane wyniki. Dlaczego się różnią i który jest właściwy? – dyskusja. Wprowadzenie do zarządzania zakłóceniami jako podstawy Robust Design wykład + ćwiczenie praktyczne
Strategie zarządzania zakłóceniami, wprowadzenie do Diagramu Zależności Czynników – FRD wykład + ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 4

FORMA REALIZACJI

Copter Mania: uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment wg czterech schematów:

 • Repeats, Replicates, Blocking
 • Taguchi Inner Outer Array, Whole Plot/Split Plot Design
ćwiczenie praktyczne
Diagnostyka i redukowanie wpływu przyczyn specjalnych na wyniki eksperymentu wykład + studium przypadku

DZIEŃ 5

FORMA REALIZACJI
Projektowanie tolerancji – wykorzystanie Planowanych Eksperymentów (DoE) do definiowania tolerancji wykład + studium przypadku
Rozwiązywanie problemów w projektowaniu – błędy projektowania, wytwarzania i montażu, swapping DoE wykład + studium przypadku
Robust Design a Design for Assembly i Manufacturing wykład

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.