Decyzje podejmowane podczas procesu projektowania są kluczowe z punktu widzenia kosztów i wymagań klienta. Wypełnienie wymogów specyfikacji nie jest wystarczające – konieczne jest tworzenie wyrobów, które posiadają ponadprzeciętne charakterystyki – funkcjonują mimo niewłaściwej instalacji czy użytkowania, nieodpowiedniego transportu albo przechowywania – produktów, które są odporne na zmienność!

Połączenie ciągłej koncentracji na kliencie z projektowaniem uwzględniającym zmienność to definicja Robust Design. Tworzenie produktów robustnych to przewaga konkurencyjna i najskuteczniejszy sposób budowania stabilnej marki.

Zmienność obecna jest na wszystkich etapach wytwarzania (począwszy od komponentów, poprzez montaż do instalacji) i użytkowania produktu. Na etapie projektowania jesteśmy w stanie zaplanować i testować rozwiązania, które biorą pod uwagę pełen zakres możliwości użytkowania i warunków, w których nasz produkt będzie funkcjonował.

Ekran telefonu komórkowego jest robustny jeżeli działa poprawnie gdy jest zimno i gorąco, wilgotno i sucho, słonecznie i pochmurno. Odkurzacz jest robustny, gdy odkurza dobrze bez względu na to, czy używamy go w mieszkaniu, zakurzonym garażu czy na budowie. Zawór hydrauliczny funkcjonuje prawidłowo mimo różnicy w wymiarach jego komponentów składowych, a nawet przekroczeniu ich tolerancji.

Oferowane szkolenie powala zrozumieć istotę Robust Design, dostarcza narzędzi pozwalających na definiowanie tolerancji oraz określanie zakresu działania projektowanych wyrobów, a także metod planowania testów i odpowiedniej ewaluacji poszczególnych rozwiązań.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych
Robust Design/Engineering
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
Klasa 02/2023
Sesja I: 18-20 XII 2023
Sesja II: 15-19 I 2024
Wrocław 7000
Klasa 01/2024
Sesja I: 9-11 IV 2024
Sesja II: 13-17 V 2024
Wrocław 7000
Klasa 02/2024
Sesja I: 5-7 XI 2024
Sesja II: 9-13 XII 2024
Wrocław 7000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie informacje należy zebrać, aby zaprojektować nowy produkt/proces w taki sposób, aby już za pierwszym razem spełniał wszystkie postawione wymagania i był odporny na szeroki zakres warunków,
 • co i w jaki sposób mierzyć, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje,
 • jak uprościć konstrukcję procesów w celu redukcji kosztów,
 • w jaki sposób zarządzać zakłóceniami w eksperymencie, aby wypracowane rozwiązania były odporne na zmienne warunki, w których proces/produkt będą funkcjonować w przyszłości,
 • w jaki sposób zweryfikować prawidłowość wyciągniętych wniosków.
ADRESACI SZKOLENIA
 • KONSTRUKTORZY
 • kierownicy projektów
 • INŻYNIEROWIE PROCESU i jakości 
 • MANAGEROWIE i liderzy 


plan-szkolenia

SESJA 1 (3 DNI)

    FORMA REALIZACJI
Filozofia projektowania – projekt, system, funkcja i ludzkie błędy wykład + studium przypadku
Porównanie różnych podejść do eksperymentowania (OFAT, ALLFAT, Trial & Error i DoE) wykład
Analiza systemów pomiarowych (ang. Measurement System Evaluation, MSE) dla danych ciągłych i dyskretnych wykład + ćwiczenie praktyczne
Planowanie Eksperymentów: wybór czynników i ich poziomów, co powinniśmy mierzyć podczas eksperymentu i jakie okoliczności lepiej przewidzieć przed jego rozpoczęciem wykład + studium przypadku
Eksperyment Pełnoczynnikowy (ang. Full Factorial Design): konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa).
Wady i zalety związane z eksperymentami pełnoczynnikowymi. Kiedy stosować eksperyment pełnoczynnikowy
wykład + studium przypadku + Minitab
Eksperyment ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design): konstrukcja i analiza eksperymentu. Ryzyko i zalety
stosowania eksperymentów ułamkowych. Jaką strategię eksperymentowania wybrać w zależności od poziomu
posiadanej aktualnie wiedzy o procesie
wykład + studium przypadku + Minitab
Analiza i wnioskowanie: co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się w praktyce produkcyjnej? Skąd wiedzieć, że rozwiązanie które znaleźliśmy jest optymalne i zaprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów. studium przypadku
Ćwiczenie praktyczne, podczas którego uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują serię następujących po sobie eksperymentów, dzięki czemu, będą mogli zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia ćwiczenie praktyczne

SESJA 2 (4 DNI)

    FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do Robust Design, podstawowe koncepcje i założenia, metodologia Taguchi’ego wykład
Mapowanie produktu pod kątem czynników projektowych i zakłóceń wykład
Aspiryna – uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment i porównują uzyskane wyniki. Dlaczego się różnią i który jest właściwy? – dyskusja. Wprowadzenie do zarządzania zakłóceniami jako podstawy Robust Design wykład + ćwiczenie praktyczne
Strategie zarządzania zakłóceniami, wprowadzenie do Diagramu Zależności Czynników (ang. Fractor Relationship
Diagram, FRD):

 • Utrzymanie Zakłóceń na stałym poziomie
 • Powtórki (ang. Repeats)
 • Powtórzenia (ang. Replicates)
 • Blokowanie (ang. Blocking)
 • IRBD: Incomplete Randomized Block Design, CRBD: Completely Randomized Block Design
 • Zakłócenia jako czynnik w Eksperymencie
 • Taguchi Inner Outer Array/ Whole Plot/ Split Plot – jako podstawa Robust Engineering
wykład + ćwiczenie praktyczne

Copter Mania: uczestnicy w grupach przeprowadzają eksperyment wg czterech schematów:

 • Repeats, Replicates, Blocking
 • Taguchi Inner Outer Array, Whole Plot/Split Plot Design
ćwiczenie praktyczne
Diagnostyka i redukowanie wpływu przyczyn specjalnych na wyniki eksperymentu wykład + studium przypadku

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Analiza Niezawodności (Reliability Analysis).