W przypadku każdego złożonego problemu zawsze znajdzie się ktoś, kto poda przyczynę, a następnie rozwiązanie, które jest proste, oczywiste i… zazwyczaj nieprawidłowe. Jeżeli do rozwiązywania problemów podejdziemy na zasadzie „kto pierwszy i silniejszy, ten lepszy” to będzie ono dla nas długą i krętą drogą, która prawdopodobnie zakończy się porażką, frustracją i rozgoryczeniem wszystkich ? począwszy od inżynierów i managerów, a kończąc na samym kliencie, którego problem dotyczy. Co więcej, nie uzyskamy poprawy, dopóki nie zmienimy sposobu myślenia. Rozwiązywanie problemów musi być procesem ustrukturyzowanym ? efektywnie i skutecznie identyfikować przyczyny niezgodności, a następnie trwale eliminować ich źródła.

Szkolenie, które Państwu oferujemy, pokazuje znaczenie usystematyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów dzięki szeroko stosowanej w wielu gałęziach przemysłu metodologii 8D. Podczas warsztatów uczymy nie tylko na czym polega oraz jakie są jej poszczególne elementy, ale przede wszystkim skupiamy się na umiejętnościach niezbędnych do ukończenia poszczególnych etapów procesu rozwiązywania problemów.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • zastosować metodologię 8D w praktyce do rozwiązywania problemów we własnej organizacji,
  • udokumentować proces rozwiązywania problemu w postaci raportu 8D,
  • zdiagnozować odpowiednią dla sytuacji strategię uzyskania odpowiedzi na zadane pytania poprzez praktyczne i sekwencyjne wykorzystanie cyklu PDCA,
  • zastosować podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów: metoda 5 why, diagram Ishikawy, wykres Pareto, matryca priorytetyzacji, mapowanie procesów i produktów, Mapa Myśli, graficzne narzędzia analizy danych, itp.
ADRESACI SZKOLENIA
  • INŻYNIEROWIE PROCESU
  • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
  • TECHNOLODZY
  • inżynierowie utrzymania ruchu i produkcji
  • inżynierowie ds. rozwoju dostawców
  • LIDERZY


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Rola pytań i znaczenie danych liczbowych w procesie rozwiązywania problemów (y=f(x) + zakłócenia, krytyczne myślenie, Mapa Myśli) wykład
Dlaczego nie udaje nam się skutecznie rozwiązywać problemów – czynniki sukcesu wykład
Wprowadzenie do metodologii 8D: geneza, zastosowanie, podstawowe pojęcia: przyczyna źródłowa, działania natychmiastowe, weryfikacja, walidacja, działania korygujące i zapobiegawcze wykład + ćwiczenie + studium przypadku
Przegląd etapów metodologii 8D  
D0 – etap planowania wykład + studium przypadku
D1 – powołanie zespołu: kryteria doboru członków, podział ról i odpowiedzialności wykład + studium przypadku
D2 – opis problemu: jak prawidłowo zdefiniować i opisać problem (Diagram Przepływu, Mapa Procesu, Mapa Defektów, Karty Kontrolne ImR, Diagram Pareto) ćwiczenie praktyczne
D3 – działania tymczasowe przykłady projektów

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
D4 – definicja przyczyny źródłowej (PDCA, 5why, Deep Drill/Deep Wide, Diagram Ishikawy, podstawy próbkowania, Box Plot, Scatter Diagram, wykresy korelacji) ćwiczenie praktyczne
D5 – zdefiniowanie akcji korygujących i sposoby weryfikacji ich skuteczności przykłady projektów
D6 – implementacja i walidacja akcji korygujących przykłady projektów
D7 – zdefiniowanie i wprowadzenie akcji zapobiegawczych przykłady + ćwiczenie praktyczne
D8 – zamknięcie działań ćwiczenie praktyczne

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma oraz FMEA Procesu i Produktu.