Jednym z podstawowych czynników sukcesu wdrożenia programu ciągłego doskonalenia jest zrozumienie go przez kadrę zarządzającą. Zarówno najwyższe kierownictwo, jak i managerowie średniego szczebla muszą mieć świadomość swojej roli i odpowiedzialności w całym procesie. Głównym zadaniem, któremu muszą sprostać, jest zapewnienie ciągłego wsparcia aktywności projektowych i egzekwowanie wypracowanych rozwiązań.

Wprowadzenie do OpEx Six Sigma to szkolenie, którego celem jest wdrożenie managerów w koncepcję Six Sigma, a także uświadomienie im korzyści płynących z jej wykorzystania. Dzięki zdobyciu tej wiedzy kadra zarządzająca zrozumie cel prowadzenia działań doskonalących i dowie się, jak stosować narzędzia doskonalenia procesów w praktyce.

Wiedza o Six Sigma w pigułce

Wprowadzenie do OpEx Six Sigma dla managerów to szkolenie prezentujące siłę metodologii Operational Excellence zastosowanej na różnych poziomach organizacji. Omawia ono główne koncepcje, sposoby pomiaru efektywności prac projektowych oraz podział ról managerów i pracowników uczestniczących bezpośrednio we wdrażaniu programu Operational Excellence Six Sigma.

W czasie zajęć uczestnicy zostają zaznajomieni z typowymi projektami, najczęściej pojawiającymi się problemami, zyskami płynącymi z wprowadzenia programu oraz podstawami zrozumienia zmienności i analizy danych biznesowych z wykorzystaniem Kart Kontrolnych. Wszystko to prowadzi do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa.

Aby jeszcze lepiej motywować pracowników

Managerowie pełnią specyficzną funkcję w firmie – z jednej strony organizują pracę, z drugiej muszą motywować pracowników i prawidłowo wykorzystywać ich potencjał. Wprowadzenie do OpEx Six Sigma dla managerów to szkolenie, które pozwala połączyć umiejętności przywódcze z lepszym zrozumieniem i wykorzystaniem danych.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • rozumieli podstawy koncepcji Six Sigma,
  • znali warunki konieczne do osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu programu,
  • potrafili dostrzec możliwości optymalizacji i doskonalenia procesów,
  • rozumieć konieczność i wagę działań doskonalących,
  • potrafili stosować narzędzia doskonalenia procesów w praktyce.
ADRESACI SZKOLENIA
  • Najwyższe kierownictwo
  • Managerowie średniego szczebla
  • liderzy


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do OpEx: Y=f(x) + zakłócenia, krytyczne myślenie i rola pytań jako podstawa zrozumienia procesu ciągłego doskonalenia wykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki) wykład
Quincunx – ćwiczenie praktyczne pokazujące sposoby reagowania na zmianę i konsekwencje błędnego rozumienia danych ćwiczenie praktyczne
Podział odpowiedzialności managera i pracowników ? rola kadry zarządzającej w zachowaniu odpowiedniego poziomu zmotywowania i zaangażowania pracowników – wyznaczanie celów, metody motywowania, nadzór nad pracą i oceną pracownika wykład
Eksperyment Deminga ?Red beads? – symulacja procesu produkcyjnego obrazująca różne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi ćwiczenie praktyczne
Zarządzanie oparte na faktach jako podstawa wszelkich działań od planowania do raportowania wykład + studium przypadku
Rola kierownika w angażowaniu, motywowaniu i budowaniu sprzyjających relacji w zespole – najważniejsze techniki motywowania, angażującej komunikacji i postawy managerskiej ćwiczenie praktyczne

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma, Szkolenia DOE oraz Statystyczne Sterowanie Procesem, SPC.