Prezentacja to proces składający się z jednoczesnego komunikowania informacji za pomocą słów, liczb i obrazów. Umiejętność prezentacji potrzebna jest każdemu, kto pracuje w oparciu o dane liczbowe.

To, że zbierzemy dane, nie oznacza jeszcze, że zwiększamy poziom naszej wiedzy. Liczby nie są synonimem informacji. Graficzna prezentacja danych liczbowych powinna być podstawowym instrumentem analizy i wnioskowania. W większości przypadków, najbardziej efektywnym sposobem przeszukania, podsumowania i prezentacji nawet dużego zestawu danych, jest stworzenie wykresu pokazującego zebrane liczby. Doskonałość graficzna pozwala nie tylko na analizę, ale umożliwia także efektywne podzielenie się zdobytą wiedzą z innymi.

W zależności od sytuacji, celu, postawionego pytania oraz struktury zebranych danych, pewne rodzaje wykresów będą efektywniejsze niż inne. Istnieje jednak uniwersalny zestaw cech, które powinien posiadać każdy dobry graf i który powinien być znany wszystkim osobom pracującym z danymi. Dobry wykres to przede wszystkim taki, który w prosty i precyzyjny sposób pokazuje wynik analizy prowadząc użytkownika do jednoznacznych wniosków.


Terminy szkoleń otwartych
Efektywna prezentacja danych
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
Klasa 01/2019
27 V 2019
Warszawa
1 000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli, w jaki sposób:

 • graficznie reprezentować dane liczbowe, nie wypaczając zawartych w nich informacji,
 • pokazać wiele liczb na małej powierzchni, co pozwoli zachować spójność nawet wielkich zestawów danych,
 • pokazywać różne poziomy szczegółowości zestawu danych (od widoku ogólnego do interesujących szczegółów),
 • przedstawić porównania różnych części zestawu danych,
 • zachować przejrzystość wykresów w kontekście opisu i szaty graficznej i skłonić odbiorcę do myślenia o sednie sprawy, a nie o sposobie wykonania grafu,
 • zintegrować wykres z werbalnym i statystycznym opisem zbioru danych.
ADRESACI SZKOLENIA
 • Inżynierowie i Managerowie produktu
 • Inżynierowie procesu
 • Inżynierowie jakości
 • technolodzy
 • liderzy
 • Managerowie


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Myślenie statystyczne i wizualne. Graficzna analiza danych jako podstawa podejmowania decyzji wykład
Praktyki stosowane w graficznym przedstawianiu danych, źródła spójności i doskonałości graficznej – wprowadzenie wykład
Rodzaje wykresów stosowanych w analizie i prezentacji danych wykład

Zasady graficznej prezentacji danych:

 • Prezentacja danych w kontekście
 • Prezentacja struktury zestawu danych
 • Od ogółu do szczegółu
 • Pokazywanie wielu danych na jednym wykresie
 • Prezentacja porównań i efektów (różnic)
 • Wybór wykresu dostosowanego do specyfiki i wymiaru danych
wykład + studium przypadku + ćwiczenie

Estetyczne aspekty tworzenia graficznej prezentacji danych:

 • Spójność graficzna wykresu
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Aspekty dekoracyjne w graficznej prezentacji danych
wykład + studium przypadku
Prezentacja danych liczbowych: skuteczna komunikacja, zasady prezentowania na forum, połączenie komunikacji werbalnej i graficznej wykład + studium przypadku + ćwiczenie

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma oraz Transformacja biznesu wg Deminga.