Nadzieja nie jest strategią ? pokaż mi dane! Jeżeli nie możemy wyrazić tego, co wiemy o naszym procesie za pomocą liczb, to znaczy, że tak naprawdę nie wiemy o nim zbyt wiele. Jeśli go nie znamy ? nie jesteśmy w stanie go kontrolować. Możemy jedynie mieć nadzieję, że nasze przypuszczenia i teorie okażą się słuszne. Precyzyjne pomiary są podstawowym warunkiem zarządzania opartego na faktach, które jest niezbędne do ciągłego doskonalenia procesów i produktów.

Szkolenie, które Państwu oferujemy, pokazuje znaczenie systemów pomiarowych oraz sposoby ich wiarygodnej oceny dającej pewność, że dostarczane przez nie dane można wykorzystać do podejmowania decyzji biznesowych.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • zebrać dane potrzebne do oceny systemów pomiarowych,
  • zbadać system pomiarowy dla danych o charakterze ciągłym oraz przeanalizować wyniki praktycznie, graficznie i ilościowo,
  • zbadać system pomiarowy dla pomiarów wg skali i o charakterze dyskretnym,
  • zbadać system pomiarowy w przypadku oceny wizualnej,
  • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
  • INŻYNIEROWIE PROCESU
  • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
  • TECHNOLODZY
  • LIDERZY


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki) wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną ćwiczenie praktyczne
Pomiary to proces – Mapa Procesu jako podstawa projektowania planów zbierania danych wykład
Wprowadzenie do próbkowania – dwupoziomowe drzewa próbkowania, konstrukcja i analiza danych wykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza systemów pomiarowych dla danych ciągłych z wykorzystaniem poznanych wcześniej narzędzi SPC wykład + studium przypadku + Minitab
Analiza systemów pomiarowych dla danych ciągłych: ćwiczenie praktyczne podczas którego uczestnicy samodzielnie przeprowadzają swoje pierwsze MSA a następnie, w razie potrzeby, usprawniają system pomiarowy ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Gage R&R konstrukcja i analiza wykład + porównanie z MSE + przykłady
Trzy ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy analizują samodzielnie systemy pomiarowe o rosnącej skali trudności ćwiczenie praktyczne
Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (ok./n.ok) – metoda Kappa wykład + studium przypadku
Analiza systemów pomiarowych dla oceny wg skali ? metoda ICC wykład + studium przypadku
Analiza systemów pomiarowych dla kontroli wizualnej wykład + studium przypadku
Ćwiczenie praktyczne: uczestnicy analizują wybrany system pomiarowy dla danych typu ok./n.ok ćwiczenie praktyczne

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma oraz Analiza zdolności procesu.