Jedynie organizacje, które posiadają zdolność uczenia się, są w stanie osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Sposobem na jej zdobycie jest program OpEx Six Sigma – najskuteczniejsza metodologia zdobywania, rozwijania i wykorzystywania wiedzy o procesach i produktach.


KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ KLIENTÓW DZIĘKI WDROŻENIU PROGRAMU OPEX SIX SIGMA

Korzyści płynące z wprowadzenia programu OpEx Six Sigma

Rozwiązywanie chronicznych problemów (90%) ? Six Sigma jest jedynym sposobem rozwiązania problemów, które nie zostały rozwikłane od dłuższego czasu.

Zwiększenie zysku (60%) ? w typowym przedsiębiorstwie koszty złej jakości powodują spadek sprzedaży rzędu 10-20%. Jeżeli zredukujemy je o połowę, zysk przedsiębiorstwa może zostać podwojony ? szkolenie z zakresu Six Sigma pozwala osiągnąć 60% tej poprawy.

Lojalność klienta (50%) ? lojalność klienta to coś więcej niż tylko jego zadowolenie. 5% wzrost tej wartości zwykle powoduje zwiększenie zysku o 35-120%. Dzięki Six Sigma można osiągnąć więcej niż tylko wspomniane 5%, poprzez koncentrację na jakości nie tyle samej w sobie, ale po to, aby spełnić wymagania klienta.

Poprawa jakości (70%) ? spośród wszystkich technik poprawy jakości, jedynie dzięki Six Sigma można osiągnąć przełomowe rezultaty.

Zwiększenie niezawodności (30%) ? Six Sigma (a w szczególności techniki związane z DoE) wykorzystane w metodach MEOST to krok milowy w poprawie niezawodności.

Redukcja kosztów (50%) ? dzięki zarządzaniu opartemu na faktach, Six Sigma to jedna z najefektywniejszych metodologii redukcji kosztów w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Redukcja czasu cyklu (30%) ? Six Sigma jest podstawowym warunkiem redukcji czasu cyklu i pracy z metodami Lean Manufacturing.

Redukcja powierzchni (30%) ? dzięki efektywnym technikom testowania, Six Sigma pomaga redukować wąskie gardła i problemy jakościowe, dzięki czemu nie ma konieczności wykorzystywania przestrzeni na zapasy, kontrolę i naprawę produktów.

Poprawa projektu (40%) ? użycie technik Six Sigma (zwłaszcza techniki DoE) na etapie projektowania, jest jedyną słuszną drogą uniknięcia problemów jakościowych zarówno w procesie produkcyjnym, jak i na rynku.

Rozwój dostawców (60%) ? rozwój dostawców w dużej mierze zależy od ich zdolności zaadoptowania rozwiązań klienta w zakresie zwiększania jakości i redukcji kosztów. Six Sigma jest podstawą obu tych zagadnień.

Podniesienie morale pracowników (50%) ? nic nie frustruje pracowników bardziej niż nieefektywne sposoby rozwiązywania problemów. Z drugiej strony, nie ma większych powodów do radości, niż posiadanie skutecznych i prostych narzędzi, które pozwalają ten cel osiągnąć. Six Sigma to efektywna metoda przywracająca dumę i zadowolenie w miejscu pracy.


DO OSIĄGNIĘCIA KOŃCOWEGO SUKCESU POTRZEBNE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM:


 • zaangażowanie i wsparcie ze strony kadry zarządzającej na wszystkich poziomach organizacji,
 • wybór i szczegółowe zdefiniowanie projektów, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy organizacji,
 • odpowiednie dopasowanie zdolności pracowników i ich pozycji w organizacji do poziomów szkolenia.

ETAPY WDRAŻANIA PROGRAMU OPEX SIX SIGMA

Etapy wdrażania programu OpEx Six Sigma


TYPOWE ELEMENTY PROGRAMU OPEX SIX SIGMA

 1. Analiza potrzeb klienta
  Dzięki ocenie stanu wyjściowego potrafimy zrozumieć potrzeby i oczekiwania naszych klientów i efektywnie wspierać cele biznesowe organizacji. Powiedz nam co chcesz osiągnąć, my dobierzemy odpowiednie metody i wspólnie ustalimy sposób pomiaru efektywności działań.

 2. Budowanie struktury i kultury organizacyjnej: rozwój kadry menadżerskiej, tworzenie kultury rozwiązywania problemów
  Program ciągłego doskonalenia można wprowadzić z sukcesem tylko wtedy, gdy jest on wspierany przez zarządzających. Najwyższe kierownictwo i kadra menadżerska muszą mieć świadomość swojej roli i odpowiedzialności w tym procesie. Ich głównym zadaniem jest ciągłe wsparcie działań projektowych i egzekwowanie wypracowanych rozwiązań.

 3. Szyte na miarę szkolenia i warsztaty dla wszystkich szczebli organizacji oraz doradztwo w trakcie pierwszych projektów
  Oferta OpEx Group obejmuje m.in.: szkolenia dla najwyższego kierownictwa, warsztaty OpEx Six Sigma Black Belt i OpEx Six Sigma Green Belt oraz szkolenia tematyczne (szczegółowe informacje).

 4. Praca w projektach
  Praca w projektach jest integralną częścią programu szkoleniowego. W sytuacji idealnej wszystkie projekty są ściśle powiązane z najważniejszymi celami biznesowymi organizacji. Największą zaletą dobrze zdefiniowanych i wspieranych projektów jest:

  • możliwość praktycznego zastosowania nowej wiedzy przez pracowników,
  • możliwość zobaczenia na przykładzie własnej pracy siły programu OpEx Six Sigma,
  • osiągnięcie wymiernych sukcesów, dzięki którym następuje natychmiastowy zwrot inwestycji w rozwój programu,
  • przekonanie niedowiarków i opornych dzięki rozwiązaniu problemów wcześniej uważanych za nierozwiązywalne.
 5. Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia w organizacji
  Wykształcenie wewnętrznych Black Beltów, zakończenie pierwszych dużych projektów Six Sigma i zbudowanie wewnętrznej struktury programu OpEx to nie koniec drogi do ciągłego doskonalenia. Po zakończeniu tego etapu współpracy, konsultanci OpEx Group pozostają w kontakcie z klientem, służąc szybką pomocą (telefon, e-mail) wewnętrznym specjalistom, jeśli napotkają problemy w swoich projektach. Dzięki temu zapewniamy ciągły rozwój przeszkolonych pracowników i pomoc w doskonaleniu organizacji. Dążymy do sytuacji, w której wewnętrzny program Six Sigma rozwija się bez udziału konsultantów zewnętrznych.