Decyzje, które podejmujemy podczas procesu projektowania są kluczowe z punktu widzenia kosztów oraz wymagań klienta. Na tym etapie definiujemy portfel koncepcji, analizujemy je i wybieramy najlepszą. Niestety, często rozwiązania na które się decydujemy, nie są pozbawione błędów. W fazie projektowania, ich szybkie usunięcie i zastąpienie lepszymi, bardziej wydajnymi pomysłami nie jest ani trudne ani kosztowne. Nakłady przeznaczone na zapobieganie błędom są dużo niższe niż ich późniejsze koszty. Jak pokazują analizy, aż 75% problemów pojawia się już w fazie projektowania i planowania, dlatego należy rozwinąć wiedzę osób uczestniczących w tym etapie i zastosować metody zapobiegawcze zanim błędy przedostaną się dalej.

Niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość (80%) powstałych wad, usuwana jest dopiero w fazie kontroli końcowej i eksploatacji. W tym momencie ich koszty są już wielokrotnie wyższe niż na etapie projektowania. Należy pamiętać, że poniesienie określonych wydatków zapobiegawczych we właściwym momencie, skutkuje wyraźnym spadkiem kosztów złej jakości ? poziom całkowity kosztów jakości spada, mimo, iż sama jakość wyraźnie wzrasta.

FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad ? ang. Failure Mode and Effect Analysis) oraz jej rozszerzenie o ocenę stanów krytycznych, FMECA (ang. Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) jest narzędziem jakości, które ma na celu wykrycie potencjalnych przyczyn oraz skutków błędów popełnianych przy projektowaniu, a następnie wyeliminowanie ich zanim powstaną gotowe wyroby. Dotyczy ona zarówno procesu (PFMEA), jak i produktu (DFMEA) i usprawnia doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Szkolenie, które Państwu oferujemy, przekazuje solidne podstawy FMEA, poparte realnymi przykładami. Uczestnicy poznają metody i systemy zarządzania jakością, zdobędą również praktyczną wiedzę oraz umiejętność przeprowadzenia FMEA i dowiedzą się w jaki sposób łączy się ono z całym procesem projektowania. W trakcie warsztatów uczymy także, jak powiązać FMEA z narzędziami rozwiązywania problemów takimi jak 8D czy metody QRQC.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • zrozumieją istotę i potrzebę prowadzenia FMEA,
 • będą potrafili przeprowadzić FMEA dla swoich produktów i procesów,
 • będą potrafili wykorzystać wiedzę zgromadzoną podczas FMEA do poprawy projektu produktu oraz procesu,
 • poznają połączenia między FMEA a Robust Design, DfA i DfM,
 • będą projektować nowe rozwiązania jak również realizować wymagane poprawki w istniejących już projektach.
ADRESACI SZKOLENIA
 • KONSTRUKTORZY
 • kierownicy projektów
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Filozofia projektowania – projekt, system, funkcja i ludzkie błędy wykład + studium przypadku
Definicja FMEA, podział PFMEA i DFMEA. Rozwinięcie FMEA do FMECA wykład + studium przypadku
Projekt FMEA – faza przygotowania. Mapa Myśli i Mapa Procesu jako narzędzia asystujące wydajnemu definiowaniu skali i zakresu projektu wykład + studium przypadku
Definicja projektu – praktyka ćwiczenie praktyczne
Trzy główne sekcje FMEA: klient, inżynieria, działania naprawcze wykład + studium przypadku

Sekcja 1 – orientacja na klienta

 • System/Proces/Metoda/Operacje/Komponent
 • Funkcja i przyczyny wady
 • Skutki wady
 • Ważność i ryzyko
wykład + studium przypadku

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI

Sekcja 2 – orientacja na inżynierię

 • Potencjalne powody i mechanizmy wady
 • Występowanie wady, wykrywalność i ważność
 • Prewencja wad w projekcie i procesie
 • Detekcja wad w projekcie i procesie
 • RPN vs. SOD
wykład + studium przypadku

Sekcja 3 – działania naprawcze

 • Rekomendowane działania
 • Odpowiedzialność i czas wprowadzenia
 • Rezultaty działań
 • Ponowne oszacowanie ryzyka
 • Zamknięcie
wykład + studium przypadku
Analiza FMEA jako ciągły proces wykład
Połączenie FMEA z DfA i Robust Design oraz reakcyjnymi metodami rozwiązywania problemów 8D/QRQC wykład + studium przypadku

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma oraz Robust Engineering, RE.