Szkolenia OpEx Group z zakresu Lean Manufacturing są uzupełnieniem realizowanych projektów. Tak samo jak one, koncentrują się na praktycznych aspektach wdrażania zasad i narzędzi Lean. Aby wyszczuplić procesy przedsiębiorstwa, niezbędne jest wyposażenie pracowników w odpowiednią wiedzę. Poniższa tabela zawiera podstawowe zagadnienia, z którymi należy zmierzyć się na drodze wprowadzania zmian.

Konsultanci OpEx Group pomogą Państwu w całym procesie wdrożenia: od podstaw Lean Thinking (wartość vs. marnotrawstwo, podstawowe zasady Lean, role i odpowiedzialności, metodyka wdrażania, itp.), poprzez zarządzanie operacyjne (Shopfloor Management) oraz sposób analizy i projektowania przepływów materiałowych i informacyjnych (VSM), aż do szczegółowych informacji na temat poszczególnych narzędzi Lean (Kanban, standaryzacja, TPM, 5S, one-piece-flow).

Na życzenie klienta projektujemy i dostarczamy warsztaty oraz całe programy szkoleniowe dostosowane do branży i specyfiki biznesu. Nasze doświadczenie wychodzi znacznie poza warsztaty zaproponowane poniżej. Jeśli poszukują Państwo szkoleń wpisujących się tematykę Lean Manufacturing, których nie ma w poniższej tabeli, prosimy o kontakt:

+48 783 191 353
joanna_kordas@e-opex.pl

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma oraz Mapowanie Strumienia Wartości, vSM.