Uczestnicy szkoleń OpEx Group mają możliwość certyfikacji na poziomach Six Sigma Green Belt oraz Black Belt. Przebiega ona bardzo podobnie w obu przypadkach, z tą różnicą, że Black Belt jest szkoleniem znacznie bardziej zaawansowanym.

Nie ma minimalnego, ani maksymalnego okresu czasu od momentu zakończenia warsztatów do rozpoczęcia procesu certyfikacji. Jej zatwierdzenie wymaga współdziałania 4 stron: kandydata, jego opiekuna, Master Black Belta (zazwyczaj trenera, który pomagał w pierwszym projekcie) i innego MBB z firmy OpEx Group.

Kandydat przygotowuje podsumowanie wykonanej pracy projektowej. Nie powinno ono przekraczać jednej ? dwóch stron na każdy projekt, w którym uczestniczył. Opiekun sporządza raport podsumowujący działania kandydata w odniesieniu do kryteriów certyfikacji. Przygotowane dokumenty oceniane są przez trenerów OpEx Group.

Kolejnym krokiem jest kontakt z kandydatem w celu zadania pytań na temat wykonanej pracy oraz stopnia zrozumienia narzędzi. Gdy ocena zostanie zakończona, trener tworzy rekomendację certyfikacji wskazując silne strony kandydata oraz obszary, w których potrzebna jest poprawa.

Jeżeli wszystkie kroki zostaną zakończone z sukcesem, kandydat otrzymuje certyfikat Six Sigma Green Belt/ Black Belt.

Egazmin certyfikacjyjny na poziom Six Sigma Green Belt/Black Belt jest wliczony w cenę warsztatów. Do uczestnictwa w szkoleniu na poziomie Black Belt, nie jest wymagana certyfikacja Six Sigma Green Belt.

Jak przebiegają szkolenia Green Belt i Six Sigma?

Uzyskaj certyfikat Green Belt i certyfikat Six Sigma! Szkolenie oparte jest na najskuteczniejszej metodzie doskonalenia procesów w obszarze podnoszenia jakości produktów i usług. Każdy uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności kierowania zespołami projektowymi, systematycznego rozwiązywania problemów i stosowania narzędzi Six Sigma. Efektem jest zmiana sposobu działania i podejmowania decyzji – w oparciu o liczby, dane i fakty.