Program OpEx Lean oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia zasad ciągłego doskonalenia. Poprzez ciągłą poprawę procesów i eliminację marnotrawstwa oraz dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod i narzędzi, dostarczamy znaczące korzyści.


KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ KLIENTÓW DZIĘKI WDROŻENIU ZASAD LEAN

Korzyści płynące z wprowadzenia programu OpEx Lean Manufacturing

Poprawa produktywności ? poprzez nieustanną eliminację marnotrawstwa osiągamy od 20 do 80% poprawy produktywności.

Redukcja zapasów ? dostawy Just in Time i Just in Sequence, wdrożenie Kanban i Milkrun, przynoszą redukcję zapasów na poziomie 50% lub wyższym.

Redukcja Lead Time ? wdrażanie ciągłego przepływu, balansowanie pracy, upraszczanie i synchronizacja procesów powodują skrócenie czasu realizacji zleceń do 50% i powyżej.

Redukcja błędów ? reorganizacja miejsc pracy poprzez wdrożenie zasad 5S, standaryzacja pracy oraz stosowanie metod jakości u źródła (Poka Yoke, Andon) prowadzą do redukcji braków i błędów sięgającej 80%.

Poprawa terminowości dostaw ? odpowiednie metody planowania i poziomowania produkcji, krótkie czasy przezbrojeń i produkcja w małych partiach, znacznie usprawniają terminowość dostaw do klientów. W naszych projektach często osiągaliśmy 50% poprawy w tym zakresie.

Redukcja powierzchni ? projektowanie linii, optymalizacja layoutu, koncentracja na przepływie, minimalizacja zapasów i zbędnych elementów procesu pozwala zredukować potrzebną powierzchnię produkcyjną/magazynową nawet o 60%.

Redukcja przestojów – dzięki narzędziom TPM i autonomicznego utrzymania ruchu, nasi Klienci są w stanie zredukować przestoje do 70%.


DO OSIĄGNIĘCIA KOŃCOWEGO SUKCESU POTRZEBNE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM:


 • zaangażowanie kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach organizacji,
 • powiązanie celów projektu wdrożeniowego z celami biznesowymi firmy,
 • dedykowanie zasobów do prac wdrożeniowych,
 • zbudowanie odpowiednich kwalifikacji wewnątrz firmy.

Wdrożenie Lean wymaga zwykle zmiany dotychczasowych sposobów pracy. Do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy proste zastosowanie narzędzi. Musimy stworzyć odpowiedni system zarządzania, który będzie wspierał zasady i narzędzia Lean.


TYPOWE ELEMENTY PROGRAMU LEAN

 1. Analiza procesów
  Po poznaniu celów projektu, dokonujemy analizy sytuacji wyjściowej. Przy zastosowaniu sprawdzonych metod (m.in. Mapowanie Strumienia Wartości, analiza czynności, analiza spaghetti dla operatorów i materiału) identyfikujemy potencjał możliwych usprawnień oraz dobieramy odpowiednie narzędzia do zastosowania w projekcie.

 2. Przygotowanie projektu wdrożeniowego
  W ramach tego etapu budujemy zespół wdrożeniowy, szczegółowo planujemy przebieg projektu oraz system monitoringu osiągnięć. Prowadzimy szkolenia wstępne dla kierownictwa i zespołu oraz definiujemy zakres rozwoju wewnętrznych kwalifikacji.

 3. Szyte na miarę szkolenia i warsztaty dla wszystkich szczebli organizacji oraz doradztwo w trakcie pierwszych projektów
  Oferta OpEx Group obejmuje m.in.: szkolenia dla najwyższego kierownictwa, szkolenia umiejętności twardych (np. 5S, one-piece flow, SMED) oraz miękkich (np. rola kierownictwa w ciągłym doskonaleniu, Training Within Industry).

 4. Projekty wdrożeniowe
  Praca w projektach jest najważniejszym elementem wdrożenia. W sytuacji idealnej wszystkie projekty są ściśle powiązane z najważniejszymi celami biznesowymi organizacji. Największą zaletą dobrze zdefiniowanych i wspieranych projektów jest:

  • możliwość praktycznego zastosowania nowej wiedzy przez pracowników,
  • osiągnięcie wymiernych sukcesów, dzięki którym następuje natychmiastowy zwrot inwestycji w rozwój programu,
  • przekonanie niedowiarków i opornych dzięki rozwiązaniu problemów wcześniej uważanych za nierozwiązywalne.
 5. Budowa kultury ciągłego doskonalenia w organizacji
  Po osiągnięciu pierwszych sukcesów w projektach wdrożeniowych, zwykle udaje się przekonać niedowiarków, że Lean jest właściwym kierunkiem działania. Warto wykorzystać ten czas do rozwoju wewnętrznych ekspertów, którzy nie tylko będą zdolni do utrzymania wypracowanych zmian, ale również rozszerzania ich zakresu w organizacji oraz szkolenia nowych adeptów ciągłego doskonalenia.