Shopfloor Management to koncepcja zarządzania produkcją, która kładzie nacisk na usprawnianie procesów u podstaw, angażując w tym celu pracowników oraz liderów produkcji. Tym, co ją charakteryzuje, jest mierzalność procesów oraz wynikające z niej zarządzanie oparte na pochodzących z nich realnych danych. Shopfloor Managment angażuje wszystkie poziomy zarządzania produkcją i skutecznie usprawnia przepływ informacji w obu kierunkach, ucząc jednocześnie rozwiązywania problemów. Podstawowymi elementami SM są:

  • wizualizacja,
  • Genchi Genbutsu,
  • rozwiązywanie problemów,
  • praca w cyklu PDCA ukierunkowanym na osiągnięcie wizji przedsiębiorstwa,
  • standaryzacja rozwiązań.

Czytelna wizualizacja wskaźników oraz stopnia realizacji zadań jest czynnikiem podnoszącym jakość oraz wydajność zarządzania. W tym celu wykorzystywane są centra informacyjne – przejrzyste i dostępne miejsca w obszarze produkcji. Dane w nich zawarte powinny być często i regularnie aktualizowane przez pracowników i w pełni zrozumiałe dla kadry zarządzającej.

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • definiować zasady zarządzania produkcją według Lean,
  • identyfikować wskaźniki wizualizacji oraz monitorowania,
  • zastosować w praktyce narzędzia Shopfloor Management.
ADRESACI SZKOLENIA
  • kierownicy działów produkcyjnych i wspierających
  • Liderzy linii


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Definicje i korzyści płynące z zastosowania Shopfloor Management, etapy wdrażania wykład + dyskusja
Narzędzia diagnostyczne: Shopfloor Management Assessment, analiza dnia pracy, zarządzanie zebraniami wykład + dyskusja + przykłady
Narzędzia planowania: dziennik produkcyjny, system coachingu, Taktyczny Plan Wdrożenia wykład + dyskusja + przykłady
Narzędzia wdrożeniowe: Centrum Informacyjne (wizualizacja wskaźników, zarządzanie ludźmi), kontrola procesu (T-card), ustrukturyzowany proces rozwiązywania problemów wykład + dyskusja + przykłady
Przykłady wdrożeń dyskusja
Podsumowanie szkolenia dyskusja + feedback

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia np.: Six Sigma, Lean Manufacturing i pozostałe.