Techniki statystyczne takie jak Planowanie Eksperymentów (ang. Design of Experiments, DoE), Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC) oraz inne, także niestatystyczne narzędzia ciągłego doskonalenia, coraz częściej i chętniej wykorzystywane są w praktyce produkcyjnej do poprawy procesów i produktów. Należy jednak pamiętać, że samo zastosowanie wybranej metody, nie gwarantuje jeszcze osiągnięcia pożądanego efektu.

Czym charakteryzuje się szkolenie Green Belt?

Warsztaty Green Belt przedstawiają fundamenty filozofii Six Sigma. Ich integralną częścią są projekty prowadzone przez każdego z uczestników, które pozwalają na bieżąco stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Szkolenie Green Belt składa się zarówno z wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, studium przypadków oraz pracy z programem Minitab. Każda koncepcja Six Sigma ilustrowana jest licznymi przykładami, a praca podczas ćwiczeń odbywa się równolegle w małych podgrupach.

Ile trwa szkolenie Six Sigma Green Belt?

Warsztaty Six Sigma Green Belt obejmują dwie trzydniowe sesje szkoleniowe, pomiędzy którymi występuje 3-4 tygodniowa przerwa, która powinna zostać wykorzystana na pracę w projektach. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów posiadających certyfikację Six Sigma Master Black Belt.

Korzyści szkolenia Six Sigma Green Belt

Na naszym szkoleniu nauczysz się, jak efektywnie planować zbieranie danych, ćwicząc plany próbkowania. Podczas warsztatów nasi trenerzy kładą nacisk na poprawną analizę danych i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy będą wspólnie planować eksperymenty, które w dalszej fazie będą oceniane przez profesjonalistów. Szkolenie skierowane jest do menadżerów, technologów, inżynierów, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Zapraszamy!

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

OpEx Six Sigma Green Belt
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO
Klasa 01/2018
Sesja I: 19-21 II 2018
Sesja II: 19-21 III 2018
Wrocław6 000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
szkolenia@e-opex.pl
Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Pomoc trenera przy definiowaniu projektu GB
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia, w przerwie pomiędzy sesjami oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Książkę Nowa ekonomia, W. Edwardsa Deminga ? tłumaczenie polskie
 • Egzamin certyfikacyjny OpEx Six Sigma Green Belt
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie),
 • zbadać i ocenić system pomiarowy,
 • zaplanować eksperyment (wybór czynników i ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu),
 • przeprowadzić eksperyment,
 • przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przykłady projektówstudium przypadku
Wprowadzenie do tematyki Six Sigmawykład
Krytyczne myślenie, Mapa Myśli, przykładowe Mapy Myśliwykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Mapowanie procesu, przykłady Map Procesu, Tabela Źródeł Zmiennościwykład + studium przypadku + ćwiczenie
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępuwykład + ćwiczenie praktyczne
Zatwierdzenie pierwszej sztuki: helikopterćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowegowykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowego dla danych alternatywnychwykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

SESJA II (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przypomnienie sesji Agra
Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu: wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImRwykład + studium przypadku
Badanie Składników Zmienności: przykład projektu, wprowadzeniewykład + studium przypadku
Próbkowanie z procesu wytwarzania helikopteraćwiczenie praktyczne
Badanie Składników Zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowawykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOEwykład
Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentustudium przypadku
Porównanie różnych metod eksperymentowaniawykład
Eksperyment Pełnoczynnikowywykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment Ułamkowywykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment z helikopterem, eksperymentowanie sekwencyjniewykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów