Ostatnie dekady to lawinowy rozwój sektora usług, masowy rozwój procesów i mnogość rozwiązań. Obszar ten jest ogromny pod względem liczby realizowanych operacji, co w powiązaniu z rosnącą kompleksowością i potencjałem automatyzacji, wymaga bardzo skrupulatnego podejścia do projektowania procesów oraz ich ciągłej optymalizacji. Koncepcyjnie, sytuacja jest analogiczna do obszaru wytwórczego, jednak narzędziowo i operacyjnie wymaga ona zbudowania innego podejścia i metod.

Specyfika sektora usług, w odróżnieniu do obszarów wytwórczych, to:

 • wielofunkcyjność i wielokrotne przekazywanie informacji i dokumentów,
 • brak ciągłej wizualizacji przepływu (operacje wykonywane są głównie w systemach IT i workflow),
 • brak namacalnego defektu (defekty nie są natychmiast widzialne, jak dzieje się to w przypadku wytwarzanych produktów),
 • problemy są mało widoczne ze względu na ukryte, wielokrotne naprawianie,
 • dzięki technologii, większość danych jest dostępna, ale nieadekwatnie wizualizowana i analizowana.

Proponowany program szkoleniowy celuje dokładnie w te specyficzne punkty i przygotowuje specjalistów, liderów zespołów i managerów, do projektowania i optymalizacji procesów serwisowych. Oferowane szkolenie pozwala:

 • zdiagnozować proces przy użyciu Value Stream Mapy, specjalnie przygotowanej do analizy procesu serwisowego,
 • zmapować proces przy użyciu Cross Functional Map,
 • doskonale obnażyć marnotrawstwo,
 • przygotować procesy do automatyzacji i robotyzacji.

Karty kontrolne IMR oraz systemy wielopoziomowej analizy zmienności to efektywny sposób na analizę dużej ilości danych w celu podejmowania kluczowych decyzji. Oferowane narzędzia naprawy np. Yamazumi chart do balansowania pracy specjalistów oraz techniki poziomowania zamówień, pomagają optymalizować zdiagnozowane problemy.

Cały zestaw koncepcji i narzędzi realizowany w dwóch sesjach pozwoli wydajnie i skutecznie diagnozować, usprawniać i optymalizować procesy usługowe.

 


Terminy szkoleń otwartych

OpEx Six Sigma Green Belt
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
Klasa 01/2024
Sesja I: 5-7 VI 2024
Sesja II: 26-28 VI 2024
Warszawa 8 000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
szkolenia@e-opex.pl
Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Pomoc trenera przy definiowaniu projektu GB
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia, w przerwie pomiędzy sesjami oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Książkę Nowa ekonomia, W. Edwardsa Deminga ? tłumaczenie polskie
 • Egzamin certyfikacyjny OpEx Six Sigma Green Belt
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • diagnozować i kwantyfikować przepływ informacji i dokumentów,
 • zidentyfikować punkty zapalne i priorytety,
 • rozumieć istotę myślenia procesowego w obszarach usługowych/serwisowych,
 • przygotować procesy do automatyzacji i użycia robotów,
 • analizować wskaźniki KPI i zbierać dane, aby podejmować kluczowe decyzje,
 • zbierać dane z procesów przy użyciu próbkowania, jak i analizować meta zestawy danych – big data, 
 • optymalizować obciążanie specjalistów na stanowiskach pracy,
 • planować i balansować zamówienia, aby sprostać wymaganiom klienta i szybko identyfikować problemy,
 • testować zmiany procesach w ujęciu wielu zmiennych,
 • przeprowadzić pełną reinżynierię procesów od diagnostyki do stanu idealnego.
ADRESACI SZKOLENIA
 • specjaliści pracujący w centrach usług wspólnych
 • księgowi
 • specjaliści HR
 • specjaliści sektora bankowego – front i back office
 • pracownicy działów zakupów i działów wspomagających funkcjonowanie fabryk
 • pracownicy działów sprzedaży
 • specjaliści administracji publicznej
 • liderzy zespołów
 • specjaliści odpowiedzialni za transfer procesów i funkcji z lokalizacji do lokalizacji
 • managerowie centrów usług wspólnych


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

    FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do Operational Excellence/Lean Six Sigma wykład
Myślenie procesowe i model SIPOC wykład
Definicja kluczowych metryk (Y’kow) w procesach serwisowych wykład + ćwiczenie praktyczne
Definicja operacyjna i ewaluacja systemów pomiarowych dla danych alternatywnych wykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do zmienności wykład
Quinconx  ćwiczenie praktyczne

Numeryczna ewaluacja metryk – karty IMR

wykład + ćwiczenie praktyczne
Numeryczna ewaluacja metryk – Próbkowanie i Wykresy Pudełkowe wykład + ćwiczenie praktyczne
Shared Service Data Collection ćwiczenie praktyczne
Efekty systematyczne w danych serwisowych ćwiczenie praktyczne
Symulacja Back Office Banking – praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi symulacja
VSM – Value Stream Map w procesach serwisowych wykład + ćwiczenie praktyczne + case study

SESJA II (3 dni)

    FORMA REALIZACJI
CFM – Cross Functional Map – analiza marnotrawstwa I przygotowanie procesu do automatyzacji wykład + ćwiczenie praktyczne
Balansowanie operacji i Yamazumi Chart wykład + ćwiczenie praktyczne
5S – optymalne wykorzystanie stanowiska pracy i gromadzonych informacji wykład + ćwiczenie praktyczne wykład + gra
Poziomowanie zamówień i Hejunka Board w serwisie wykład
Reinżynieria procesu i budowanie stanu przyszłego wykład + ćwiczenie praktyczne
Testowanie zmian – filozofia DOE wykład
Planowanie DOE dla procesów serwisowych wykład + studium przypadku
Eksperyment Pełnoczynnikowy wykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza DOE i wyników testów (Minitab) ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów  

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma i warsztaty tematyczne oraz OpEx Six Sigma Black Belt.