W dobie silnej konkurencji rynkowej, aby pozostać producentem wiodącej marki, należy rozwinąć, a następnie utrzymać wartość swojego produktu dla klienta – nieważne czy wytwarza się miliony części, czy prowadzi produkcję jednostkową. W ostatnich latach niezawodność stała się dla odbiorców elementem krytycznym. Oczekują oni, że produkt będzie pracował za każdym razem i przez taki okres, przez jaki będzie potrzebny. Osiągnięcie tych założeń nie jest możliwe bez odpowiedniego testowania wyrobu i jego komponentów, zanim opuszczą fabrykę producenta.

Testowanie jest zazwyczaj najdroższą, najdłuższą oraz najtrudniejszą czynnością w trakcie rozwoju produktu. Jest ono niezbędne do zapewnienia konstrukcji, która spełnia wymagania klienta co do bezpieczeństwa użytkowania, osiągów, wytrzymałości, niezawodności, aspektów prawnych itp. Niestety większość testów wykonywanych w dzisiejszym przemyśle opiera się na tradycji, standardach oraz procedurach, które nie zapewniają osiągnięcia optimum wspomnianych powyżej charakterystyk, przy jednoczesnym dotrzymaniu terminów oraz możliwie najniższych kosztach. Złe postrzeganie testów bierze się z niepoprawnego zrozumienia ich istoty oraz celu, jakiemu mają służyć.

Testowanie to nie tylko problemem inżynierów! Ze względu na wpływ ekonomiczny jest ono równie ważne dla kadry zarządzającej. Niewystarczająca liczba przeprowadzonych testów przekłada się na pogorszenie osiągów, niezawodności, bezpieczeństwa oraz wyższe koszty serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym produktu, a także na utratę lojalności klienta.

Szkolenie, które Państwu oferujemy pokaże, czym jest efektywny test, jak go przeprowadzić, przeanalizować, a zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce do poprawy osiągów i niezawodności wytwarzanych produktów.

<

szkolenie zamknięte znak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • zastosować wiedzę o eksperymentach oraz Badaniu Źródeł Zmienności w kontekście badań niezawodności (ang. Reliability Testing),
 • ocenić i zweryfikować obecny stan testów niezawodności produktów,
 • analizować i prezentować dane serwisowe otrzymywane z rynku,
 • używać odpowiednich rozkładów statystycznych w analizie niezawodności komponentów, produktów oraz całych systemów,
 • zaplanować oraz wykonać odpowiedni rodzaj testu w zależności od celu,
 • obliczyć % niezawodności R(t) dla wybranego komponentu lub systemu,
 • wykonać testy typu: test demonstracji niezawodności, degradacji, QALT, HALT itp.,
 • wybrać odpowiednią wielkość próbki oraz czas trwania testu,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • KONSTRUKTORZY
 • pracownicy laboratoriów badania niezawodności
 • INŻYNIEROWIE I MANAGEROWIE PRODUKTU
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

    FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOE wykład
Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentu studium przypadku
Porównanie różnych metod eksperymentowania wykład
Eksperyment Pełnoczynnikowy wykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment Ułamkowy wykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment z helikopterem, eksperymentowanie sekwencyjnie wykład + ćwiczenie praktyczne

Sesja II (4 dni)

    FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do testów niezawodnościowych oraz podstawowej nomenklatury wykład
Ocena systemów pomiarowych w kontekście badań niszczących wykład
Mapa Produktu jako jeden z elementów efektywnego i skutecznego testowania wykład + ćwiczenie praktyczne
Mapa Procesu i Tabela Źródeł Zmienności jako elementy pomocne w trakcie projektowania wyrobów i testów wykład + ćwiczenie praktyczne
Metody eksperymentowania oraz Badanie Składników Zmienności w kontekście badań niezawodnościowych ćwiczenie praktyczne
Bazy danych i praktyka prognozowania – możliwe źródła danych do oceny testów niezawodnościowych wykład + ćwiczenie praktyczne
Podejście numeryczne a analityczne wykład
Analiza DoE w kontekście badań niezawodnościowych studium przypadku
Dlaczego rozróżnienie zmienności naturalnej i specjalnej jest tak istotne w kontekście testowania produktów ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do rozkładów statystycznych niezbędnych w trakcie badań niezawodnościowych komponentów oraz całych systemów wykład + Minitab
Analiza danych serwisowych za pomocą oprogramowania Minitab Minitab
Umiejętność zarządzania wieloma rodzajami wad tego samego produktu – jak dostrzec oraz analizować takie dane serwisowe Minitab
Prognozowanie czasu niezawodności produktu wykład + Minitab
Wielkość próbki dla DoE gdy odpowiedź procesu jest binarna wykład + Minitab
Atrybuty dobrej metryki procesu i/lub produktu mierzonej w trakcie testów niezawodnościowych wykład
Atrybuty dobrego testu niezawodnościowego – metody testowania wykład
Dobre i złe praktyki w kontekście testów niezawodności wykład
Szacowanie niezawodności produktów R(t) – metody i ograniczenia wnioskowania wykład + Minitab
Planowanie testów w celu demonstracji niezawodności komponentów oraz całych systemów wykład + Minitab
Testy degradacji komponentów i/lub złożeń produktów wykład + Minitab
Przyspieszone testy QALT wykład + Minitab
Przyspieszone testy nieuszkadzalności HALT, FMVT, MEOST wykład + Minitab
Badania selekcyjne HASS i ESS wykład + Minitab