Wiedza stanowi klucz do sukcesu w każdej dziedzinie – tylko dzięki niej możemy być innowacyjni, konkurencyjni i osiągać zamierzone cele biznesowe. Nauka może być procesem skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. Może, ale nie musi. Aby odnieść sukces, trzeba wiedzieć, jak się uczyć! Umiejętność ta stanowi podstawę usprawniania obecnych procesów i produktów, jak również projektowania nowych, doskonalszych i spełniających stawiane wymagania.

Planowanie Eksperymentów (ang. Design of Experiments, DOE) jest prostym sposobem nie tylko na przyspieszenie, ale również optymalizację procesu zdobywania wiedzy, przy równoczesnej minimalizacji kosztów uczenia się. Szkolenie DOE, które Państwu oferujemy, pokazuje jak efektywnie zaplanować, przeprowadzić i przeanalizować eksperyment oraz jak zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystać w praktyce. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby nawet osoba bez przygotowania statystycznego, mogła bez problemu zastosować zdobyte informacje w codziennej pracy.

Warsztaty z Planowania Eksperymentów DOE trwają 3 dni i prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających certyfikację Six Sigma Master Black Belt.


Terminy szkoleń otwartych

Planowanie Eksperymentów
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
Klasa 01/2023
27-29 III 2023
Wrocław 3 000
Klasa 02/2023
12-14 VI 2023
Wrocław 3 000
Klasa 03/2023
15-17 XI 2023
Wrocław 3 000
Klasa 04/2023
19-20 XII 2023
Wrocław 3 000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • zaplanować eksperyment (wybór czynników, poziomów i odpowiedniej strategii eksperymentowania),
 • ocenić, czy system pomiarowy jest wystarczająco precyzyjny do potrzeb eksperymentu,
 • przeprowadzić eksperyment,
 • przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) i wyciągnąć praktyczne wnioski w oparciu o zebrane dane,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

    FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki) wykład
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOE wykład
Porównanie różnych metod eksperymentowania (OFAT, ALLFAT, Trial & Error i DOE) i odpowiedź na pytanie: dlaczego warto wykorzystywać DOE wykład
Przykłady eksperymentów przeprowadzonych przez OpEx Group – jak zostały zaplanowane i przeprowadzone oraz jakie były rezultaty studium przypadku

DZIEŃ 2

    FORMA REALIZACJI
Planowanie Eksperymentu: sprawdzenie systemu pomiarowego, wybór czynników i ich poziomów. Co powinniśmy mierzyć podczas eksperymentu i jakie okoliczności lepiej przewidzieć jeszcze przed jego rozpoczęciem wykład + studium przypadku
Eksperyment Pełnoczynnikowy: konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa), wady i zalety, zastosowanie wykład + studium przypadku + Minitab
Przyczyny specjalne w eksperymencie: diagnostyka, sposób postępowania wykład

DZIEŃ 3

    FORMA REALIZACJI
Eksperyment Ułamkowy: konstrukcja i analiza, ryzyko i zalety stosowania, jaką strategię eksperymentowania wybrać wykład + studium przypadku + Minitab
Analiza i wnioskowanie: co wpływa na to, że wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentu sprawdzą się w praktyce produkcyjnej? Skąd wiedzieć, że rozwiązanie które znaleźliśmy jest optymalne i zaprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów? wykład + ćwiczenie praktyczne
Ćwiczenie, podczas którego uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują serię następujących po sobie eksperymentów, w celu praktycznej weryfikacji wiedzy zdobytej podczas szkolenia ćwiczenie praktyczne

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.

Sprawdź również: Szkolenia Six Sigma i warsztaty tematyczne oraz Analiza Systemów Pomiarowych, MSA.