Jednym z podstawowych czynników sukcesu wdrożenia programu ciągłego doskonalenia jest zrozumienie go przez kadrę zarządzającą. Zarówno najwyższe kierownictwo jak i managerowie średniego szczebla muszą mieć świadomość swojej roli i odpowiedzialności w całym procesie. Głównym zadaniem któremu muszą sprostać, jest zapewnienie ciągłego wsparcia aktywności projektowych i egzekucja wypracowanych rozwiązań.

Szkolenie prezentuje siłę metodologii Operational Excellence zastosowanej na różnych poziomach organizacji. Zawiera ono przegląd głównych koncepcji, sposoby pomiaru efektywności prac projektowych, podział ról menadżerów i pracowników uczestniczących bezpośrednio we wdrażaniu programu Operational Excellence Six Sigma, przykłady typowych projektów, najczęstsze problemy, zyski płynące z wprowadzenia programu oraz podstawy zrozumienia zmienności i analizy danych biznesowych z wykorzystaniem Kart Kontrolnych.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • rozumieli podstawy koncepcji Six Sigma,
  • znali warunki konieczne do osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu programu,
  • potrafili dostrzec możliwości optymalizacji i doskonalenia procesów,
  • rozumieć konieczność i wagę działań doskonalących,
  • potrafili stosować narzędzia doskonalenia procesów w praktyce.
ADRESACI SZKOLENIA
  • Najwyższe kierownictwo
  • Managerowie średniego szczebla
  • liderzy


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do OpEx: Y=f(x) + zakłócenia, krytyczne myślenie i rola pytań jako podstawa zrozumienia procesu ciągłego doskonaleniawykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx – ćwiczenie praktyczne pokazujące sposoby reagowania na zmianę i konsekwencje błędnego rozumienia danychćwiczenie praktyczne
Podział odpowiedzialności managera i pracowników ? rola kadry zarządzającej w zachowaniu odpowiedniego poziomu zmotywowania i zaangażowania pracowników – wyznaczanie celów, metody motywowania, nadzór nad pracą i oceną pracownikawykład
Eksperyment Deminga ?Red beads? – symulacja procesu produkcyjnego obrazująca różne aspekty zarządzania zasobami ludzkimićwiczenie praktyczne
Zarządzanie oparte na faktach jako podstawa wszelkich działań od planowania do raportowaniawykład + studium przypadku
Rola kierownika w angażowaniu, motywowaniu i budowaniu sprzyjających relacji w zespole – najważniejsze techniki motywowania, angażującej komunikacji i postawy managerskiejćwiczenie praktyczne

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.