Zbiór technik i narzędzi znany jako Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC) wykorzystuje się już od ponad 70 lat. Od czasu pierwszego zastosowania do dziś pojawia się wiele teorii dotyczących natury i głównego celu stosowania SPC. Większość kursów dotyczących tej metodyki skupia się jedynie na narzędziach statystycznych, upraszczając tym samym jej zastosowanie jedynie do kontroli i monitorowania wyników procesów.

Mimo, iż Statystyczne Sterowanie Procesem może być stosowane w powyższych obszarach, to jest to jedynie bardzo wąska i uproszczona interpretacja, niewykorzystująca potencjału drzemiącego w tej metodologii. SPC sprawdza się równie dobrze w zakresie ciągłego doskonalenia wyników procesów. Kluczem do sukcesu jest umiejętne i efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi. Stosowanie Statystycznego Sterowania Procesem pozwala poznać i zrozumieć źródła zmienności, które mają wpływ na osiągane wyniki. Tylko w ten sposób możemy wkroczyć na drogę ciągłego doskonalenia i bez wielkich inwestycji poprawić jakość oraz zwiększyć produktywność.

Korzyści szkolenia SPC

Szkolenie pokazuje przede wszystkim koncepcje, na których opierają się narzędzia statystyczne tak, aby ich późniejsze wykorzystanie przynosiło realne korzyści i zwiększało wiedzę o procesie. Organizowane przez OpEx warsztaty trwają 3 dni i prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających certyfikację Six Sigma Master Black Belt.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

Statystyczne Sterowanie Procesem
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO
Klasa 02/2019
13-15 V 2019
Wrocław
2 400
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie),
 • zbadać i ocenić system pomiarowy zarówno dla pomiarów o charakterze ciągłym, jak i dyskretnym,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Mapa Procesu i Tabela Źródeł Zmienności jako podstawy projektowania planów zbierania danychwykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępuwykład + ćwiczenie praktyczne
Samodzielna konstrukcja i interpretacja Karty Kontrolnejćwiczenie praktyczne
W jaki sposób dobierać wielkość próbki i częstotliwość pobierania?ćwiczenie praktyczne
Kiedy należy przeliczać granice kontrolne?ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Użycie Kart Kontrolnych do rozwiązywania problemów – Badanie Składników Zmienności: dwu, trzy i czteropoziomowe drzewa próbkowaniawykład
Analiza Danych CoV: analiza praktyczna, graficzna i ilościowawykład + studium przypadku + Minitab
Trzy ćwiczenia praktyczne podczas których uczestnicy samodzielnie analizują przykłady Badania Składników Zmienności o rosnącej skali trudnościćwiczenie praktyczne
Helikopter – uczestnicy przeprowadzają i analizują swoje pierwsze CoV na podstawie Tabeli Źródeł Zmienności skonstruowanej pierwszego dniaćwiczenie praktyczne
Użycie Kart Kontrolnych do monitorowania wyników procesu: Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomych Rozstępówwykład + studium przypadku + Minitab

DZIEŃ 3

FORMA REALIZACJI
Analiza zdolności (wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk): konstrukcja i interpretacja wyników oraz ograniczenia wnioskowania. Jak sposób zbierania danych wpływa na wyniki wskaźników zdolnościwykład + studium przypadku + przykłady analiz
Analiza systemów pomiarowych dla danych ciągłych z wykorzystaniem poznanych wcześniej narzędzi SPCwykład + studium przypadku + Minitab
Analiza systemów pomiarowych dla kontroli wizualnejwykład + studium przypadku
Ćwiczenie praktyczne, w którym uczestnicy analizują wybrany system pomiarowy oraz w razie potrzeby usprawniają go tak, aby spełniał założone wymaganiaćwiczenie praktyczne

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.