Techniki statystyczne takie jak Planowanie Eksperymentów (ang. Design of Experiments, DoE), Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC) oraz inne, także niestatystyczne narzędzia ciągłego doskonalenia, coraz częściej i chętniej wykorzystywane są w praktyce produkcyjnej do poprawy procesów i produktów. Należy jednak pamiętać, że samo zastosowanie wybranej metody, nie gwarantuje jeszcze osiągnięcia pożądanego efektu.

Warsztaty Green Belt przedstawiają fundamenty filozofii Six Sigma. Ich integralną częścią są projekty prowadzone przez każdego z uczestników, które pozwalają na bieżąco stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Szkolenie składa się zarówno z wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, studium przypadków oraz pracy z programem Minitab. Każda koncepcja ilustrowana jest licznymi przykładami, a praca podczas ćwiczeń odbywa się równolegle w małych podgrupach.

Warsztaty Six Sigma Green Belt obejmują dwie trzydniowe sesje szkoleniowe, pomiędzy którymi występuje 3-4 tygodniowa przerwa, która powinna zostać wykorzystana na pracę w projektach. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów posiadających certyfikację Six Sigma Master Black Belt.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

OpEx Six Sigma Green Belt
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO
Klasa 01/2019
Sesja I: 25-27 II 2019
Sesja II: 25-27 III 2019
Wrocław6 000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
szkolenia@e-opex.pl
Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Pomoc trenera przy definiowaniu projektu GB
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia, w przerwie pomiędzy sesjami oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Książkę Nowa ekonomia, W. Edwardsa Deminga ? tłumaczenie polskie
 • Egzamin certyfikacyjny OpEx Six Sigma Green Belt
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie),
 • zbadać i ocenić system pomiarowy,
 • zaplanować eksperyment (wybór czynników i ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu),
 • przeprowadzić eksperyment,
 • przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przykłady projektówstudium przypadku
Wprowadzenie do tematyki Six Sigmawykład
Krytyczne myślenie, Mapa Myśli, przykładowe Mapy Myśliwykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Mapowanie procesu, przykłady Map Procesu, Tabela Źródeł Zmiennościwykład + studium przypadku + ćwiczenie
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępuwykład + ćwiczenie praktyczne
Zatwierdzenie pierwszej sztuki: helikopterćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowegowykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowego dla danych alternatywnychwykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

SESJA II (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przypomnienie sesji Agra
Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu: wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImRwykład + studium przypadku
Badanie Składników Zmienności: przykład projektu, wprowadzeniewykład + studium przypadku
Próbkowanie z procesu wytwarzania helikopteraćwiczenie praktyczne
Badanie Składników Zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowawykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOEwykład
Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentustudium przypadku
Porównanie różnych metod eksperymentowaniawykład
Eksperyment Pełnoczynnikowywykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment Ułamkowywykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment z helikopterem, eksperymentowanie sekwencyjniewykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.