Szkolenie OpEx Six Sigma Black Belt jest znaczenie bardziej zaawansowane, niż warsztaty na poziomie Green Belt. Jego celem jest zrozumienie filozofii i koncepcji stojących za narzędziami statystycznymi, a nie jedynie nauka ich zastosowania. Krytyczne myślenie i umiejętność zadawania właściwych pytań są niezbędne do efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Dane nie są synonimem wiedzy, a to jej zdobywanie stanowi główny cel filozofii Six Sigma. Nawet najbardziej wyszukane i zaawansowane metody analizy nie będą w stanie zastąpić informacji zebranych tak, aby poszerzać naszą wiedzę o procesach i produktach. To właśnie umiejętność uczenia się jest najbardziej cenioną cechą każdego Black Belta.

Szkolenie bazuje przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, dzięki którym uczestnicy samodzielnie odkrywają wiedzę, która pozwoli im w przyszłości znacznie efektywniej rozwiązywać problemy organizacji. Do każdego poruszanego tematu posiadamy własne przykłady, co dodatkowo podkreśla możliwość zastosowania w praktyce prezentowanych narzędzi i koncepcji. Tylko takie podejście gwarantuje pełne zrozumienie filozofii Operational Excellence Six Sigma. Warsztaty zaprojektowano tak, aby uczestnicy mogli wykorzystywać nową wiedzę pomiędzy kolejnymi sesjami. Jedna sesja szkoleniowa wymaga 3-4 tygodniowej pracy nad projektem przed przystąpieniem do kolejnej.

Warsztaty prowadzą trenerzy posiadający dwustopniową certyfikację Six Sigma Master Black Belt oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

OpEx Six Sigma Black Belt
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO

Klasa 01/2019
Sesja I: 16-18 X 2019
Sesja II: 13-15 XI 2019
Sesja III: 9-13 XII 2019
Sesja IV: 13-17 I 2020

Wrocław12 000
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
szkolenia@e-opex.pl
Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!
OpEx Six Sigma Black Belt – uzupełnienie
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO

Klasa 01/2019
Sesja I: 9-13 XII 2019
Sesja II: 13-17 I 2020

Wrocław8 000
Szkolenie uzupełniające OpEx Six Sigma Black Belt przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie Green Belt prowadzony przez OpEx Group.

Cena szkolenia zwiera

 • Pomoc trenera przy definiowaniu projektu BB
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia, w przerwie pomiędzy sesjami oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Książkę Podręcznik Lidera, Petera R. Scholtesa ? tłumaczenie polskie
 • Egzamin certyfikacyjny OpEx Six Sigma Black Belt
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy na poziomie zaawansowanym,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie) na poziomie zaawansowanym,
 • zbadać i ocenić system pomiarowy,
 • zaplanować eksperyment (wybór czynników i ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu),
 • przeprowadzić eksperyment na poziomie eksperckim,
 • przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski na poziomie eksperckim,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

SESJA I (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przykłady projektówstudium przypadku
Wprowadzenie do tematyki Six Sigmawykład
Krytyczne myślenie, Mapa Myśli, przykładowe Mapy Myśliwykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Mapowanie procesu, przykłady Map Procesu, Tabela Źródeł Zmiennościwykład + studium przypadku + ćwiczenie
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępuwykład + ćwiczenie praktyczne
Zatwierdzenie pierwszej sztuki: helikopterćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowegowykład + ćwiczenie praktyczne
Analiza sytemu pomiarowego dla danych alternatywnychwykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

SESJA II (3 dni)

FORMA REALIZACJI
Przypomnienie sesji Agra
Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu: wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImRwykład + studium przypadku
Badanie Składników Zmienności: przykład projektu, wprowadzeniewykład + studium przypadku
Próbkowanie z procesu wytwarzania helikopteraćwiczenie praktyczne
Badanie Składników Zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowawykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów DOEwykład
Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentustudium przypadku
Porównanie różnych metod eksperymentowaniawykład
Eksperyment Pełnoczynnikowy – konstrukcja i analiza: praktyczna, graficzna i ilościowawykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment Ułamkowy – konstrukcja, rezolucja eksperymentu i analiza: praktyczna, graficzna i ilościowawykład + ćwiczenie praktyczne
Eksperyment z helikopterem, eksperymentowanie sekwencyjniewykład + ćwiczenie praktyczne
Przegląd projektów 

SESJA III (5 dni)

FORMA REALIZACJI
Eksperymentowanie w szerokim zakresie warunków, ograniczenia wnioskowania, dlaczego wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentu mogą nie sprawdzić się w praktycećwiczenie praktyczne
Konieczność wprowadzania zakłóceń do eksperymentu. Macierz eksperymentu jako jedynie część planowaniawykład + ćwiczenie + studium przypadku
Diagram Zależności Czynników FRD jako podstawowe narzędzie zarządzania zakłóceniami w eksperymenciewykład
Ograniczenie w randomizacji, konsekwencje dla wyciąganych wniosków, sposób analizywykład
Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie – podstawowe strategie: w jaki sposób zwiększają lub ograniczają naszą wiedzę i jak je analizować:powtórki, powtórzenia, blokowaniewykład + ćwiczenie praktyczne
Analysis of Variance(ANOVA): Fully Nestet Anova i Crossed ANOVAwykład
Przegląd projektów 

SESJA IV (5 dni)

FORMA REALIZACJI
Badanie Składników Zmienności – strategie próbkowania: Nested, Systematic, Crossedwykład + ćwiczenie praktyczne
Ograniczenia wnioskowania i sposób analizy w zależności od wybranej strategii próbkowaniaćwiczenie praktyczne

Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie ? strategie (kontynuacja):

 • powtórki i powtórzenia (co jeżeli podczas analizy pomylimy jedną strategię z drugą, ANOVA w DoE)
 • Blokowanie Kompletne i Blokowanie Niekompletne: jak wybrać odpowiednią strategię blokowania?
 • Whole Plot Split Plot Design ? wyeliminowanie wpływu ograniczeń w randomizacji na kalkulację wielkości efektów w eksperymencie; analiza DoE w zależności od poziomu zakłóceń dla danego efektu
 • CoV w DoE ? Badanie Składników Zmienności wewnątrz poszczególnych przebiegów eksperymentu
wykład + ćwiczenia praktyczne
Przyczyny specjalne w eksperymencie: diagnostyka, sposób postępowaniawykład
Transformacja danych z eksperymentu: kiedy jest potrzebna? Która jest najlepsza? Jak ją przeprowadzić?wykład + ćwiczenie praktyczne
Budowanie Modeli, opis y =f(x)+zakłóceniawykład
Analiza Resztwykład
Przegląd projektów 

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.