Zbierane przez nas dane opisują przeszłość. Ich analiza również mówi o przeszłości. Główne pytania stawiane przy badaniu zdolności procesu to: jak użyć danych z przeszłości do scharakteryzowania przyszłości? Jak oszacować ryzyko, że nasze przewidywania nie sprawdzą się w praktyce? Naturalną rzeczą jest, że klient chce wiedzieć czy dostawca jest w stanie dostarczać mu produkty zgodne ze specyfikacją. Oprócz jego gorących zapewnień, potrzebny jest również dowód potwierdzający te obietnice. Jak udowodnić klientowi, że proces jest zdolny do wytwarzania produktów spełniających konkretne wymagania jakościowe? W tym celu można wykorzystać tzw. Wskaźniki Zdolności Procesu (ang. Capability Indexes).

Jeśli metoda zbierania danych do obliczenia Wskaźników Zdolności Procesu nie zostanie wcześniej ustalona, może dojść do nadużycia ze strony dostawcy. Ma on wiele możliwości zgromadzenia danych w taki sposób, aby wyglądały bardzo dobrze. Z tego powodu potrzebna jest taka metoda charakteryzowania procesu, która będzie fair zarówno wobec klienta jak i dostawcy. Szkolenie, które Państwu oferujemy pokazuje, jak ją ustanowić.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

Analiza zdolności procesu
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO
Klasa 02/2019
28-29 X 2019
Wrocław
1 600
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby wskaźniki zdolności procesu dostarczały rzetelną wiedzę o naszym procesie i/lub procesie naszego dostawcy,
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy,
 • interpretować wartości wskaźników Cp i Cpk, Pp i Ppk, Cm i Cmk uwzględniając ich ograniczenia,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do próbkowania – dwupoziomowe drzewa próbkowania, konstrukcja i analiza danych (praktyczna, graficzna i ilościowa)wykład

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Analiza zdolności (wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk): konstrukcja i interpretacja wyników oraz ograniczenia wnioskowania, m.in. jak sposób zebrania danych wpływa na wyniki wskaźników zdolnościwykład
Seria ćwiczeń i studium przypadków, w których uczestnicy samodzielnie odkrywają ograniczenia wyznaczonych wskaźników, jednocześnie ucząc się w sposób praktyczny wyznaczać oraz interpretować wyniki procesu, a tym samym podejmować decyzje oparte na rzetelnych informacjachćwiczenie + studium przypadku

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.