Warsztaty OpEx Six Sigma w praktyczny sposób pokazują, jak poprzez aktywne zbieranie danych zwiększać poziom zrozumienia kluczowych procesów w firmie. Szkolenia na poziomach Black Belt oraz Green Belt pozwalają zdobyć wiedzę potrzebną do prowadzenia projektów optymalizacyjnych o różnym stopniu skomplikowania. Praca w projektach jest integralną częścią warsztatów. Umożliwia uczestnikom zastosowanie nowych informacji w praktyce, co jest jedynym sposobem osiągnięcia długotrwałego sukcesu szkoleniowego. Dzięki pracy w projektach można również uzyskać szybki zwrot z inwestycji jaką jest szkolenie.

Szkolenia OpEx Six Sigma uzupełniają warsztaty tematyczne, które należy traktować jako elementy dodatkowe programu dla pracowników o wąskiej specjalizacji. Tego rodzaju kursy nie są zaprojektowane po to, aby zastąpić szkolenia na poziomie Black Belt lub Green Belt. Ich celem jest pogłębienie lub rozwinięcie umiejętności konkretnej grupy pracowników. Przykładem może być grupa kontrolerów jakości i warsztaty obejmujące tematykę Badania Systemów Pomiarowych.

Poniższa tabela przedstawia szkolenia OpEx Group z zakresu Six Sigma oraz warsztaty uzupełniające. Jeśli poszukują Państwo szkolenia wpisującego się w tą tematykę, które nie zostało w niej przedstawione, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

+48 783 191 353
joanna_kordas@e-opex.pl