Zbiór technik i narzędzi znany jako Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC) wykorzystuje się już od ponad 70 lat. Od czasu pierwszego zastosowania do dnia dzisiejszego pojawia się wiele teorii dotyczących natury i głównego celu stosowania SPC. Większość kursów dotyczących tej metodyki skupia się jedynie na narzędziach statystycznych, uproszczając tym samym jej zastosowanie jedynie do kontroli i monitorowania wyników procesów. Mimo, iż SPC może być stosowane w tych obszarach, to jest to jedynie bardzo wąska i uproszczona interpretacja, niewykorzystująca potencjału drzemiącego w tej metodologii.

Oferowane szkolenie pokazuje, że SPC to ciągłe doskonalenie nie tylko procesu, ale również jego wyników. Kluczem do sukcesu jest umiejętne i efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi. Stosowanie Statystycznego Sterowania Procesem pozwala poznać i zrozumieć źródła zmienności, które mają wpływ na osiągane wyniki. Tylko w ten sposób możemy wkroczyć na drogę ciągłego doskonalenia i bez wielkich inwestycji poprawić jakość oraz zwiększyć produktywność. Szkolenie pokazuje przede wszystkim koncepcje, na których opierają się narzędzia statystyczne tak, aby ich późniejsze wykorzystanie przynosiło realne korzyści i zwiększało wiedzę o procesie.

Warsztaty trwają 3 dni i prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających certyfikację Six Sigma Master Black Belt.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Terminy szkoleń otwartych

Statystyczne Sterowanie Procesem
TERMIN SZKOLENIAMIEJSCECENA NETTO
Klasa 02/2017
2-4 X 2017
Wrocław
2 400
Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera

 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikacją Six Sigma Master Black Belt
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów (plany próbkowania),
 • analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy,
 • używać Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie),
 • zbadać i ocenić system pomiarowy zarówno dla pomiarów o charakterze ciągłym, jak i dyskretnym,
 • przeprowadzić wszystkie niezbędne analizy za pomocą programu Minitab.
ADRESACI SZKOLENIA
 • INŻYNIEROWIE PROCESU
 • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
 • TECHNOLODZY
 • LIDERZY
 • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REALIZACJI
Wprowadzenie do zmienności (podstawowe statystyki)wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalnąćwiczenie praktyczne
Mapa Procesu i Tabela Źródeł Zmienności jako podstawy projektowania planów zbierania danychwykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do próbkowania: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępuwykład + ćwiczenie praktyczne
Samodzielna konstrukcja i interpretacja Karty Kontrolnejćwiczenie praktyczne
W jaki sposób dobierać wielkość próbki i częstotliwość pobierania?ćwiczenie praktyczne
Kiedy należy przeliczać granice kontrolne?ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Użycie Kart Kontrolnych do rozwiązywania problemów – Badanie Składników Zmienności: dwu, trzy i czteropoziomowe drzewa próbkowaniawykład
Analiza Danych CoV: analiza praktyczna, graficzna i ilościowawykład + studium przypadku + Minitab
Trzy ćwiczenia praktyczne podczas których uczestnicy samodzielnie analizują przykłady Badania Składników Zmienności o rosnącej skali trudnościćwiczenie praktyczne
Helikopter – uczestnicy przeprowadzają i analizują swoje pierwsze CoV na podstawie Tabeli Źródeł Zmienności skonstruowanej pierwszego dniaćwiczenie praktyczne
Użycie Kart Kontrolnych do monitorowania wyników procesu: Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomych Rozstępówwykład + studium przypadku + Minitab

DZIEŃ 3

FORMA REALIZACJI
Analiza zdolności (wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk): konstrukcja i interpretacja wyników oraz ograniczenia wnioskowania. Jak sposób zbierania danych wpływa na wyniki wskaźników zdolnościwykład + studium przypadku + przykłady analiz
Analiza systemów pomiarowych dla danych ciągłych z wykorzystaniem poznanych wcześniej narzędzi SPCwykład + studium przypadku + Minitab
Analiza systemów pomiarowych dla kontroli wizualnejwykład + studium przypadku
Ćwiczenie praktyczne, w którym uczestnicy analizują wybrany system pomiarowy oraz w razie potrzeby usprawniają go tak, aby spełniał założone wymaganiaćwiczenie praktyczne